Jak wystawić szybką fakturę lub rachunek

w FakturyPulpit / Strona główna konta

Szybka faktura

Opcja +szybka faktura znajdująca się na stałe na górnym pasku po zalogowaniu pozwala na błyskawiczne wystawienie faktury krajowej przy wpisywaniu niewielkiej ilości danych.

Większość danych uzupełniana jest domyślnie. Użytkownik ma możliwość:

  1. wybrania kontrahenta (na liście pojawia się lista kontrahentów do szybkiej faktury),
  2. ustalenia daty wystawienia (data sprzedaży jest taka sama),
  3. wybrania towarów (z listy towarów i usług lub magazynu) albo wpisania pozycji ręcznie. Wybranie towaru z magazynu nie powoduje utworzenie dokumentu WZ.

Faktura wystawiana jest w domyślnej serii numeracji dla faktur. Podczas wystawiania faktury nie ma możliwości wprowadzenia informacji o płatności, jeżeli została uregulowana przed wystawienia faktury.

W formularzu wystawiania szybkiej faktury, po wybraniu kontrahenta, dostępna jest opcja skopiuj poprzednią. Po najechaniu kursorem myszy pojawi się ostatnia wystawiona faktura dla danego kontrahenta:

Jeśli użyjemy funkcji skopiuj poprzednią, to dane z niej podstawią się do wystawianej faktury. Będą one obejmować nie tylko wartość i nazwę towaru, ale również to, czy faktura ma być wystawiona jako opłacona oraz to, czy ma być od netto czy od brutto:

WAŻNE!

  • jeżeli kopiujemy dane z faktury wystawionej w jednej serii numeracji (w danym momencie była ona domyślna), a w międzyczasie zmieniliśmy domyślną serię numeracji na inną, to faktura skopiowana będzie miała serię numeracji taką jak faktura, z której kopiujemy;
  • jeżeli kopiujemy z faktury, dla której utworzony został automatycznie dokument WZ, to w tej opcji nie zostanie on utworzony.

Lista kontrahentów do szybkiej faktury

Lista kontrahentów do szybkiej faktury dostępna jest w zakładce Kontrahenci ➡ lista kontrahentów ➡ wybrani do szybkiej faktury. Lista może zawierać jedynie 10 kontrahentów. Jeśli na liście jest już maksymalna liczba, wówczas nie jest dostępna opcja wybierz kontrahenta do szybkiej faktury.

Kontrahent może być wybrany do szybkiej faktury, a jednocześnie nie być oznaczony jako odbiorca.

Szybki rachunek

Opcja +szybki rachunek jest dostępna dla nievatowców. Podobnie jak w przypadku szybkiej faktury pozwala na wystawienie rachunku przy wpisaniu minimalnej ilości danych.

Użytkownik ma możliwość:

  1. wybrania nabywcy – może wybrać z listy kontrahentów dodanych do szybkiego rachunku,
  2. ustalenia daty wystawienia (data sprzedaży jest taka sama),
  3. wybrania towaru lub usługi (z listy towarów lub usług ustalonych dla rachunków) lub wpisania pozycji ręcznie, uzupełniając informacje o ilości i jednostce.

Podczas wystawiania rachunku dostępna jest opcja skopiuj poprzedni. Jest ona dostępna po wybraniu kontrahenta.

Po najechaniu kursorem myszy pojawią się dane z ostatniego wystawionego rachunku dla danego nabywcy: nazwa towaru lub usługi, ilość, jednostka i cena.

Rachunek wystawiany jest w domyślnej serii numeracji dla rachunków. Podczas wystawiania szybkiego rachunku nie ma możliwości wyboru formy zapłaty i terminu płatności – podstawiają się domyślne ustawienia rachunków w konfiguracji.

Mechanizm Podzielonej Płatności na szybkiej fakturze

Wystawiając szybką fakturę przez VATowca, Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia Mechanizmu podzielonej płatności w procesie tworzenia szybkiej faktury. Jednak po jej zatwierdzeniu, można otworzyć szczegóły faktury, edytować ją i zaznaczyć mechanizm.

Inaczej jest, gdy wystawiana szybka faktura opiewa na kwotę przekraczającą 15 000 zł.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź, pojawi się komunikat z możliwością wyboru wystawienia zwykłej faktury lub faktury z oznaczeniem mechanizmu podzielonej płatności.


 

Dzięki temu, Użytkownik może wybrać odpowiednią opcję, już w procesie wystawiania szybkiej faktury.

 

Wystawianie pierwszej faktury w systemie IFIRMA – video krok po kroku:

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły