w FakturyPulpit

+ szybka faktura

„+ szybka faktura” pozwala na błyskawiczne wystawienie faktury krajowej przy wpisywaniu niewielkiej ilości danych.

Większość danych jest domyślnych. Użytkownik:

  1. wybiera kontrahenta (na liście pojawia się lista kontrahentów do szybkiej faktury),
  2. ustala datę wystawienia (data sprzedaży jest taka sama),

  1. wybiera towary (z listy towarów i usług lub magazynu) albo wpisuje ręcznie. Wybranie towaru z magazynu nie powoduje utworzenie dokumentu WZ.

Faktura wystawiana jest w domyślnej serii numeracji dla faktur. Na fakturze nie można zaznaczyć, że otrzymaliśmy zapłatę już w momencie wystawienia faktury.

Podczas wystawiania faktury dostępna jest opcja „skopiuj poprzednią”. Jest ona dostępna po wybraniu kontrahenta. Po najechaniu wskaźnikiem myszy pojawi się ostatnia wystawiona faktura dla danego kontrahenta:

Jeśli użyjemy funkcji „skopiuj poprzednią”, to dane z niej podstawią się do wystawianej faktury. Będą one obejmować nie tylko wartość czy towar, ale też to, czy faktura ma być wystawiona jako opłacona oraz to, czy ma być od netto czy od brutto:

Seria numeracji

Jeśli:

  • kopiujemy dane z faktury wystawionej w jednej serii numeracji (w danym momencie była ona domyślna), a w międzyczasie zmieniliśmy domyślną serię numeracji na inną, to faktura skopiowana będzie miała serię numeracji tak jaką faktura, z której kopiujemy;
  • kopiujemy z faktury, dla której utworzony został automatycznie dokument WZ, to w tej opcji nie zostanie on utworzony.

Lista kontrahentów do szybkiej faktury

Lista kontrahentów do szybkiej faktury dostępna jest w zakładce:

    „CRM”> „lista kontrahentów” >„lista wybranych do szybkiej faktury”

Lista może zawierać jedynie 10 kontrahentów. Jeśli na liście jest już maksymalna ich ilość nie jest dostępna opcja „wybierz kontrahenta do szybkiej faktury”.

Kontrahent może być wybrany do szybkiej faktury, a nie być oznaczony jako odbiorca.

+ szybki rachunek

„+ szybki rachunek” to opcja dostępna dla nievatowców. Podobnie jak w przypadku „+ szybkiej faktury” pozwala na wystawienie rachunku przy wpisaniu minimalnej ilości danych.

Użytkownik:

  1. wybiera nabywcę – może wybrać z listy kontrahentów dodanych do szybkiego rachunku,
  2. ustala datę wystawienia (data sprzedaży jest taka sama),

  1. wybiera towary lub usługi (z listy towarów lub usług ustalonych dla rachunków) lub wpisuje je ręcznie, uzupełniając informacje o ilości i jednostce.

Podczas wystawiania rachunku dostępna jest opcja „skopiuj poprzedni”. Jest ona dostępna po wybraniu kontrahenta.

Po najechaniu wskaźnikiem myszy pojawią się dane z ostatniego wystawionego rachunku dla danego nabywcy: nazwa towaru lub usługi, ilość, jednostka i cena.

Rachunek wystawiany jest w domyślnej serii numeracji dla rachunków. Podczas wystawiania szybkiego rachunku nie ma możliwości wyboru formy zapłaty i terminu płatności – podstawia się to, co jest wybrane w ustawieniach rachunków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.