Jak zaksięgować zaliczkę na poczet usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

 • Pomoc ifirma
 • Ewidencje
 • Jak zaksięgować zaliczkę na poczet usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b
w Ewidencje

Zaliczka przy świadczeniu usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b powinna zostać wykazana w zakresie podatku VAT, ale nie stanowi jeszcze przychodu.

W serwisie zaliczkę należałoby udokumentować fakturą. Fakturę można wystawić w zakładce:

  Faktury ➡ Wystaw inną ➡ pozostałe rodzaje ➡ Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

Po zapisaniu faktury wartość netto zapisaną jako przychód należałoby wyksięgować z KPiR. Można to zrobić poprzez zakładkę:

  Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT,

gdzie jako kolumnę księgi wybieramy Wartość sprzedanych towarów i usług, a wartość netto z faktury wpisujemy ze znakiem minus.

Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy plik JPK z deklaracją, zwany JPK_V7M lub JPK_V7K. Od tego samego dnia zostaje zlikwidowana deklaracja VAT-7, a dane które dotychczas sie w niej znajdowaly zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK. Piewsze złożenie nowego pliku JPK następuje do 25.11.2020 za miesiąc październik 2020.

W pliku JPK_V7 będą wykazywane dodatkowe oznaczenia transakcji takie jak:

 • kody GTU (Grupa Towarowo-Usługowa),

  Przedsiębiorca powinien dokonać wyboru klasyfikacji samodzielnie. Serwis ifirma.pl nie udziela informacji w zakresie prawidłowości klasyfikacji. Pomocny będzie tutaj artykuł.
  Kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie przypisać sprzedaży do żadnego z grupowań należy wybrać przy GTU opcję: BRAK – Towar / usługa nie należą do żadnej z grup.

  W przypadku dalszych wątpliwości co do przyjętej klasyfikacji, można również wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS – dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). Więcej informacji o zmianach w klasyfikacji znajduje się na Portalu Podatkowym.

 • oznaczenia procedur.

Informacje te należy zaznaczyć na poziomie wystawiania faktury w serwisie ifirma, aby mogły zostać poprawnie zaimportowane do nowego pliku JPK.

Na podstawie powyższych zapisów w deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz VAT-UE transakcja zostanie poprawnie wykazana w zakresie podatku VAT. Natomiast zaliczka nie będzie miała wpływu na podatek dochodowy.

Po wykonaniu usługi należałoby wykazać wyksięgowany wcześniej przychód. Można to zrobić przez zakładkę:

  Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT,

gdzie jako Wpis do KPiR należy wybrać Wartość sprzedanych towarów i usług – ten wpis należy dodać na plus.

Jeśli zaliczka nie obejmowała całej wartości zamówienia, to na pozostałą część należałoby wystawić fakturę. Można to zrobić w zakładce:

  Faktury ➡ Wystaw inną ➡ pozostałe rodzaje ➡ Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły