Towary i usługi – import z dowolnego pliku CSV

w E-commerceZamówienia

Importer towarów i usług pozwala na zaimportowanie lub masową aktualizację produktów w IFIRMA na podstawie dowolnego pliku CSV z listą towarów i usług.

W zakładce Towary i usługi ➝ Lista produktów jest dostępna opcja importu z pliku.


 

Plik musi spełniać wymagania:

  • format CSV,
  • kodowanie znaków UTF-8 (ważne dla prawidłowego odczytu polskich znaków),
  • znakiem oddzielającym wartości może być przecinek lub średnik (należy wybrać odpowiedni znak, zgodnie z importowanym plikiem),
  • plik może zawierać maksymalnie 5000 pozycji towarów/usług.

 

Opcja Szczegółowy opis formatu (rozwiń) rozwija pełny opis wymogów zawartości pliku, to znaczy opis kolumn, które powinny być zawarte w pliku.


 

Można pobrać przykładowy format pliku.

Przygotowany plik CSV z listą produktów można przeciągnąć do okna wyboru pliku. Można też kliknąć na okno wyboru pliku i następnie wybrać plik z dysku.

Po wybraniu pliku, kliknąć „Importuj”.
Pojawi się podgląd pierwszych pięciu wierszy z wgranego pliku, poniżej będzie informacja o liczbie wierszy w pliku.

Na podstawie nazw kolumn system spróbuje automatycznie przypisać kolumny do pól znajdujących się w systemie.


 

Można również ręcznie połączyć kolumny z pliku z polami produktów znajdującymi się w IFIRMA.

„Ptaszek” w górnym prawym rogu kolumny oznacza, że została ona automatycznie dopasowana do odpowiedniego pola w systemie. Można jednak dokonać zmiany dopasowania, wybierając inne pole.
Brak tego „ptaszka” oznacza brak automatycznego dopasowania kolumny z pliku z polem w systemie. Jeśli dane z tej kolumny mają zostać zaimportowane, koniecznie trzeba wybrać odpowiednie pole.

Pole główne (Powiązanie) – wybór pola głównego do powiązania (aktualizacji) istniejących produktów. Jeśli w pliku znajduje się takie samo pole główne (np. SKU) co w magazynie, to produkt zostanie zaktualizowany. Jeśli wartość wybranego pola głównego w pliku będzie pusta lub inna niż w magazynie, to zostanie utworzony nowy produkt.

Pomiń pierwszą linię – opcja pozwala pominąć pierwszy wiersz, aby nie tworzyć produktów na podstawie nagłówków

Nie aktualizuj pustymi wartościami – przy aktualizacji istniejących produktów w magazynie, puste pola z pliku nie nadpiszą istniejących wartości.

Po zatwierdzeniu importu pojawi się podsumowanie o liczbie zaimportowanych oraz zaktualizowanych produktów, oraz dodatkowe informacje.


 

Listę produktów można również wyeksportować do pliku CSV.

Opcja eksportu jest dostępna w zakładce Towary i usługi ➝ Lista produktów.


 

Plik z wyeksportowaną listą produktów ma taki sam format jak przykładowy plik do pobrania przy imporcie towarów.

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły