Aktualizacja VAT-R w sytuacji zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego osoby fizycznej

Tylko w sytuacji gdy przedsiębiorca zmienia właściwość miejscową urzędu skarbowego wypełnia i składa do nowego urzędu wniosek VAT-R. W celu dokonania aktualizacji miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ma on obowiązek wypełnić i złożyć do nowego urzędu skarbowego deklarację VAT-R.

Zarówno klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl, jak również ci, którzy nie posiadają w nim konta, wniosek CEIDG-1 znajdą na stronie serwisu ifirma.pl wchodząc w pasek zakładek znajdujący się w prawym górnym rogu obok opcji logowania.Następnie po rozwinięciu tego paska należy przejść do zakładki Własna firma ➡ Rejestracja firmy.Dalej przedsiębiorca wybiera opcję Wypełnij CEIDG.Spowoduje to, iż zostanie on przeniesiony na stronę CEIDG.Po przejściu na stronę należy przejść do zakładki Deklaracja VAT-R. Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwisie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na swoim koncie poprzez skorzystanie z opcji zaloguj dostępnej w górnym prawym rogu strony, przed wypełnieniem formularza.Aby wypełnić interaktywny wniosek na stronie serwisu należy posiadać nadany numer NIP, bez jego podania wniosek nie zostanie prawidłowo wypełniony. Jako Cel złożenia wniosku należy wybrać aktualizacja. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to urząd skarbowy właściwy dla nowego miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Po zaznaczeniu opcji Zmiana danych spowodowała zmianę właściwego urzędu skarbowego, pojawi się poniżej dodatkowe pole, w którym należy wskazać dotychczasowy urząd skarbowy, pod który podatnik podlegał przed dokonaniem zmiany miejsca zamieszkania. Jako Typ podatnika należy wybrać osoba fizyczna.


Dane osobowe w miejscu tym obowiązkowo wypełniamy wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką, czyli dane przedsiębiorcy. Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać nowe Dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku.Po wypełnieniu pierwszej strony wniosku wybieramy opcję Dalej.

Na kolejnej stronie wniosku w Okolicznościach określających obowiązek podatkowy nie nanosimy żadnych informacji. W części Informacje dotyczące składania deklaracji należy zaznaczyć checkbox Brak lub żadna z powyższych oraz w części Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT zaznaczyć checkbox nie.

Zachęcamy, aby uzupełnienie lub pozostawienie pustej tej części wniosku (część C), skonsultować ze swoim urzędem skarbowym, ponieważ może się zdarzyć, że akurat nasz urząd skarbowy będzie wymagał danych historycznych, wskazanych w deklaracji VAT-R, którą rejestrowaliśmy się do podatku VAT.

Po wypełnieniu tych pozycji wybieramy opcję Dalej.Na kolejnej stronie należy podać Dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz Data wypełniania wniosku.Klienci serwisu będący zalogowani na koncie ifirma.pl/ceidg po wypełnieniu wniosku na następnej stronie przekierowani zostaną do ostatniego kroku opisanego poniżej. Natomiast osoby nie posiadające konta na następnej stronie wniosku będą miały możliwość dokonania rejestracji do serwisu ifirma.pl.

Gdy wniosek wypełnia klient serwisu ifirma.pl, posiadający w nim konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.Na następnej stronie deklaracji można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.Ostatnim krokiem jest Wydrukowanie dokumentu, zostanie on zapisany w PDF. Wydrukowany i podpisany dokument należy dostarczyć do nowego urzędu skarbowego. W przypadku gdy wniosek będzie składany osobiście lub przez osoby trzecie powinno się mieć jego dwa egzemplarze, wówczas jeden zostanie w urzędzie na drugim przedsiębiorca otrzyma pieczątkę potwierdzającą przyjęcie wniosku do urzędu. W przypadku wysyłania wniosku za pośrednictwem poczty wystarczy jeden egzemplarz ponieważ podbita, przez urząd kopia nie zostanie nam odesłana. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał uzyskać potwierdzenie rejestracji należy do wniosku dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Wniosek najlepiej wysłać listem poleconym. W swojej dokumentacji można przechowywać kopię VAT-R z potwierdzeniem nadania listu do urzędu. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku liczy się data stempla, ona to określa terminowość złożenie VAT-R .Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym ogólnych informacji na temat wypełniania wniosku VAT-R.

Dowiedz się w jakim terminie masz obowiązek złożyć VAT-R do urzędu.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły