Wykreślenie podatnika z VAT-UE

w Podatek VATTransakcje zagraniczne Tagi: brak deklaracjideklaracjevat-uewykreśleniezerowe

W praktyce możemy się spotkać, że przez naszą nieuwagę bądź nieświadomość zostaniemy wykreśleni z rejestru VAT-UE.

Kiedy może dojść do takiej sytuacji?

1) wykreślenie w przypadku braku składania przez czynnych podatników, pliku JPK_V7M/7K

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), podatnik, który pomimo obowiązku, przez 6 miesięcy bądź 2 kwartały nie złoży JPK_V7M/7K zostanie wykreślony z VAT, jak i również z VAT-UE.

Przykład 1. Przedsiębiorca, rozliczający się w trybie miesięcznym, wyjechał za granicę na 6 miesięcy. Nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zawieszenia działalności na ten okres do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. Nie były wykazywane transakcje opodatkowane oraz nie były składane JPK_V7M/7K. Konsekwencją jest wykreślenie podatnika z VAT oraz z VAT-UE.

UWAGA!

Podatnik, który został wykreślony z powodu niedopełnienia obowiązku składania JPK_V7M/7K, jest informowany przez naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu go z rejestru czynnych podatników VAT. Przywrócenie statusu jako płatnika VAT następuje pod warunkiem udowodnienia przez przedsiębiorcę, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

 

2) wykreślenie w przypadku składania przez czynnych podatników, zerowych JPK_V7M/7K

Zgodnie z art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, podatnik, który przez 3 miesiące bądź 1 kwartał będzie składał deklaracje zerowe JPK_V7M/7K , zostanie wykreślony z rejestru VAT-UE.

Przykład 2. Przedsiębiorca przez 3 miesiące przebywał w szpitalu. Nie wykazywał transakcji opodatkowanych, jednak dopełnił obowiązku składania zerowych JPK_V7M/7K. W zaistniałej sytuacji, przedsiębiorca zostanie wykreślony z VAT-UE. Aby stać się ponownie podatnikiem VAT-UE, konieczna jest powtórna rejestracja na formularzu VAT-R.

3) wykreślenie w przypadku braku składania przez podatników VAT czynnych oraz podatników zwolnionych, deklaracji VAT-UE

Art. 97 ust. 15a ustawy o VAT wskazuje, że podatnik, który pomimo ciążącego na nim obowiązku, przez 3 miesiące nie składał informacji podsumowującej VAT-UE, zostanie wykreślony z VAT-UE. Jeśli deklaracje JPK_VAT 7M/7K/8/9M były składane terminowo i wykazywane były na nich transakcje, które powinny być ujęte także na VAT-UE, ale podatnik nie dopełnił obowiązku składania informacji podsumowujących, zostanie on wykreślony z VAT-UE.

UWAGA!

Informacje podsumowujące VAT-UE składamy w trybie miesięcznym do 25. dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa. Jeżeli nie wystąpiła transakcja unijna, nie składamy zerowych informacji podsumowujących VAT-UE. Przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z rejestru podatków VAT-UE, jeżeli w ciągu 3 miesięcy, nie występowały transakcje unijne.

 

Przykład 3. Przedsiębiorca dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz przez nieuwagę przez 3 miesiące nie składał informacji podsumowującej. W tej sytuacji z powodu niedopełnienia obowiązku składania informacji podsumowującej przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru podatników unijnych. Należy w najszybszym możliwym terminie złożyć brakujące informacje podsumowujące oraz ponownie zarejestrować się do VAT unijnego.


 

Sprawdź jakie są konsekwencje braku rejestracji do VAT-UE przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług.

 

Na stronie Ministerstwa Finansów, możemy sprawdzić czy jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, natomiast czy posiadamy status podatnika VAT-UE sprawdzimy w bazie VIES.

Co jeśli zostaniemy wykreśleni z VAT-UE?

Jeżeli przedsiębiorca zamierza dokonywać transakcji unijnych, powinien dokonać ponownej rejestracji na formularzu VAT-R (wyjątkiem jest wykreślenie z powodu niedopełnienia obowiązku składania JPK_V7M/7K przez czynnego podatnika, gdzie aby stać się ponownie podatnikiem unijnym, przedsiębiorca powinien udowodnić że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złożyć brakujące deklaracje). Przepisy nie określają przewidzianego okresu, na ponowną rejestrację.


Dowiedz się kim jest podatnik unijny oraz kiedy obowiązuje rejestracja do podatku unijnego.


Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły