Aby dokonać obligatoryjnej rejestracji w zakresie podatku VAT przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-R.

Klienci serwisu ifirma.pl posiadający w nim konto interaktywny wniosek znajdą na swoim koncie w zakładce NarzędziaFormularz CEIDG-1 / VAT-R.
Natomiast użytkownicy serwisu, nie posiadający konta wniosek znajdą na stronie serwisu ifirma.pl w zakładce Własna firmaZakładanie działalności gospodarczej.
Następnie należy wybrać opcję Załóż firmę z naszą pomocą wypełnij CEIDG.
Spowoduje to, iż zostanie przeniesiony na stronę CEIDG. Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na swoim koncie poprzez skorzystanie z opcji zaloguj dostępnej w górnym prawym rogu strony, przed wypełnianiem wniosku.
Należy przejść do zakładki Deklaracja VAT-R.
Aby wypełnić interaktywny wniosek na stronie serwisu należy posiadać nadany numer NIP, bez jego podania wniosek nie zostanie prawidłowo wypełniony. Jako Cel złożenia wniosku należy wybrać rejestracyjny. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Jako Typ podatnika należy wybrać osoba fizyczna.

UWAGA!! Podatnicy, nieposiadający numeru NIP, nie mają możliwości wygenerowania wniosku VAT-R. W przypadku konieczności zarejestrowania się do VAT bez numeru NIP, należy udać się do właściwego Urzędu Skarbowego. W niektórych przypadkach urzędy skarbowe, w celu szybszej rejestracji do VAT pozwalają na wypełnienie wniosku papierowo i osobiste ich złożenie.
Jeżeli przedsiębiorca nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski należy zaznaczyć checkbox Siedziba lub stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się poza terytorium Polski. We wniosku pojawią się dodatkowe pola wymagające uzupełnienia, takie jak Organ podatkowy w kraju, w którym podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania oraz Adres zagranicznego organu podatkowego.
Dane osobowe w miejscu tym obowiązkowo wypełniamy wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką, czyli dane przedsiębiorcy. Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać Dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku.
Po wypełnieniu pierwszej strony wniosku wybieramy opcję dalej Dalej. W części Okoliczności określające obowiązek podatkowy w Ogólne informacje przedsiębiorca zaznacza checkbox podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy

Data: tu należy wpisać dzień, miesiąc i rok, od którego Naczelnik urzędu skarbowego ma dokonać rejestracji do podatku VAT. Data ta nie może być wcześniejsza jak dzień złożenia wniosku.

W pozycji Obowiązek podatkowy u małych podatników podczas rejestrowania działalności można zaznaczyć wybór metody opodatkowania – metoda kasowa. Wybierają ją natomiast jedynie ci podatnicy, którzy zdecydowali się na jej stosowanie w swojej działalności gospodarczej. Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są zainteresowani jej stosowaniem pomijają całkowicie pozycję Obowiązek podatkowy u małych podatników. W celu zapoznania się z powyższą metodą polecamy artykuł na ten temat zamieszczony na stronie naszego serwisu oraz artykuł wskazujący jak metoda kasowa działa w serwisie ifirma.pl.

Pozycja Deklaracje kwartalne pomijają podatnicy dokonujący rejestracji do podatku VAT. Ponieważ przez pierwsze 12 miesięcy nie mają prawa do rozliczania kwartalnego.
Pozycję Szczególne procedury zaznaczają przedsiębiorcy opodatkowani na ryczałcie usługi taksówek osobowych lub rezygnujący z formy opodatkowania ryczałtem, firmy handlujące złotem lub je przetwarzające.

W części Informacje dotyczące składania deklaracji w pozycji rodzaj deklaracji należy zaznaczyć VAT-7. Po wybraniu deklaracji należy uzupełnić pozycję Kwartał/miesiąc i rok za który podatnik złoży pierwszą deklarację, gdzie przedsiębiorca podaje miesiąc i rok za który złoży pierwszą deklarację VAT-7.
Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, jest polem obowiązkowym należy w miejscu tym zaznaczyć, jedną z opcji Tak lub Nie. Podatnicy, którzy chcą mieć potwierdzenie w wersji papierowej lub potrzebują je mieć z rożnych względów powinni wybrać punkt Tak, wówczas należy pamiętać o dokonaniu opłaty za wydanie decyzji VAT-5, w kwocie 170 zł i załączeniu do wniosku potwierdzenia dokonania tej transakcji. Opłaty dokonujemy na konto Urzędu Miasta/Gminy. Jeżeli podmiot nie chce ww. decyzji wybiera Nie.

Należy podkreślić tu dwie sprawy: po pierwsze opłata 170 zł jest obowiązkowa wyłącznie dla uzyskania papierowej decyzji, sama rejestracja do podatku VAT nie podlega opłacie. Kolejną istotną sprawą jest, fakt, że baz względu na to którą opcję przedsiębiorca wybierze Tak czy Nie, wszyscy czynni podatnicy VAT, po dokonaniu rejestracji widoczni są na stronie ministerialnej. Następnie należy wybrać Dalej.
Na kolejnej stronie należy podać Dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz Data wypełniania wniosku.
Klienci serwisu będący zalogowani na koncie ifirma.pl/ceidg po wypełnieniu wniosku na następnej stronie przekierowani zostaną do ostatniego kroku opisanego poniżej. Natomiast osoby nie posiadające konta na następnej stronie wniosku będą miały możliwość dokonania rejestracji do serwisu ifirma.pl.

Gdy wniosek wypełnia klient serwisu ifirma.pl, posiadający w nim konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.
Na następnej stronie deklaracji można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.
Ostatnim krokiem jest Wydrukowanie dokumentu, zostanie on zapisany w PDF. Wydrukowany i podpisany dokument należy dostarczyć do urzędu skarbowego. W przypadku gdy wniosek będzie składany osobiście lub przez osoby trzecie powinno się mieć jego dwa egzemplarze, wówczas jeden zostanie w urzędzie na drugim przedsiębiorca otrzyma pieczątkę potwierdzającą przyjęcie wniosku do urzędu.

W przypadku wysyłania wniosku za pośrednictwem poczty wystarczy jeden egzemplarz ponieważ podbita przez urząd kopia nie zostanie nam odesłana. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał uzyskać potwierdzenie rejestracji należy do wniosku dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Wniosek najlepiej wysłać listem poleconym. W swojej dokumentacji można przechowywać kopię VAT-R z potwierdzeniem nadania listu do urzędu.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku liczy się data stempla, ona to określa terminowość złożenie VAT-R .
Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym ogólnych informacji na temat wypełniania wniosku VAT-R

Dowiedz się w jakim terminie masz obowiązek złożyć VAT-R do urzędu.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.