Wniosek CEIDG-1 – zamknięcie działalności gospodarczej

Aby dokonać zamknięcia działalności gospodarczej należy wypełnić i złożyć do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Likwidacja działalności powoduje również konieczność dopełnienia obowiązków podatkowych. Szczegółowe informacje, o czym należy pamiętać przy zamknięciu działalności, opisaliśmy w naszym artykule, z którym warto się zapoznać.

 

Wniosek CEIDG można wypełnić na stronie serwisu.

Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwisie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na swoim koncie poprzez skorzystanie z opcji zaloguj dostępnej w prawym górnym rogu strony, przed wypełnieniem wniosku.


 

W części Rodzaj wniosku należy zaznaczyć checkbox wniosek o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Następnie wybieramy z listy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Nie wpisujemy tutaj danych osobowych danego naczelnika, a jedynie nazwę instytucji, na przykład Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki.


 

Na następnej stronie wniosku podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Określamy Płeć M – mężczyzna, K – kobieta.

W części Dane osobowe wypełniamy pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada nr NIP i REGON zaznacza checkbox pod miejscem na jego wpisanie Nie posiadam nr NIP, Nie posiadam nr REGON. W przypadku cudzoziemca nieposiadającego nr PESEL, należy wpisać nr NIP, a pod miejscem na wpisanie nr PESEL zaznaczamy Nie posiadam nr PESEL.

Po wypełnieniu pól wybieramy opcję dalej.


 

W pozycji Dane do wniosku o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w polach Nazwa firmy oraz Nazwa skrócona należy podać taką samą nazwę, jaką przedsiębiorca podał we wniosku o wpis do CEIDG. Należy również wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, taką samą jak we wniosku o wpis do CEIDG.


 

Dane do ZUS w pozycji Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w – tutaj należy wybrać właściwą instytucję, w której przedsiębiorca jest/był ubezpieczony. Do wniosku CEIDG o wykreślenie można dołączyć druk ZUS ZWUA, którym można wyrejestrować przedsiębiorcę oraz pracowników, jeżeli byli zatrudnieni, a także druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszeni byli również członkowie rodziny. Po zaznaczeniu tej opcji, druk należy wypełnić i dostarczyć do urzędu wraz z wnioskiem CEIDG. Wnioski wyrejestrowujące z ZUS można pobrać na stronie ZUS.

Aktywni Użytkownicy (Klienci), którzy korzystają z serwisu ifirma.pl mogą wypełnić i wysłać elektronicznie druki ZUS ZWUA oraz ZUS ZCNA (instrukcja na ten temat znajduje się tutaj), bezpośrednio z konta w Ifirma. W takim przypadku we wniosku CEIDG pola związane z danymi wyrejestrowującymi pozostawiają puste.

 


 

Jestem ubezpieczony za granicą – ta opcja dotyczy przedsiębiorców, którzy zakładając działalność gospodarczą mieli ubezpieczenia opłacane za granicą oraz dostarczyli do ZUS dokument A1.


 

W przypadku wybrania opcji Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazuje się poniżej część Dane dla potrzeb KRUS. Checkbox Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników zaznaczają przedsiębiorcy chcący nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS po zaprzestaniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Po jego wybraniu pojawią się pola do uzupełnienia dotyczące informacji na potrzeby KRUS.


 

W pozycji Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej należy wpisać Datę zaprzestania wykonywania działalności. Nie może to być data przyszła, formalny termin to data bieżąca lub data wstecz do 7 dni. W przypadku bardziej odległego terminu zalecamy skonsultować to ze swoim US oraz ZUS, gdyż organy te mogą wzywać do wyjaśnień w przypadku uchybienia z terminem zaprzestania.

Poniżej znajduje się opcja Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową – pole to należy zaznaczyć, jeśli przedsiębiorca przekształcił swoją jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.

Pole Nie podjęto działalności zaznacza przedsiębiorca, jeśli faktycznie nie podjął albo nie planuje podjąć działalności. Wpis zostanie ukryty, oznacza to, iż nie będzie można go odnaleźć w bazie przedsiębiorców. Każdy ma możliwość skorzystania z tej opcji przed planowaną datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.


 

Klienci serwisu będący zalogowani na koncie ifirma.pl/ceidg po wypełnieniu wniosku na następnej stronie przekierowani zostaną do ostatniego kroku opisanego poniżej. Natomiast osoby nie posiadające konta będą miały możliwość dokonania rejestracji do serwisu ifirma.pl.

Gdy wniosek wypełnia klient serwisu ifirma.pl, posiadający w nim konto albo gdy nie chcemy dokonywać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.


 

Na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg, która daje możliwość przechowywania dokumentów i ich późniejszej edycji. Rejestracji można dokonać, jeżeli zostanie zaakceptowany regulamin, z którym należy się zapoznać i po zapoznaniu dopiero założyć konto. Gdy nie chcemy dokonywać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.


 

Ostatnim krokiem jest wybór, w jaki sposób chcemy pobrać wniosek CEIDG, aby dostarczyć go do urzędu.


 

Po wybraniu opcji Chcę pobrać dokumenty i złożyć je samodzielnie w urzędzie, pojawią się wówczas dwie możliwości zakończenia wypełniania wniosku. Wyślij wniosek mailem, po wybraniu tej opcji wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany przez Państwa powyżej swój adres e-mail (proszę nie podawać tu adresu Urzędu Miasta/Gminy). Po wybraniu opcji Wydrukuj dokument wypełniony wniosek CEIDG zostanie zapisany w PDF. Bez względu na wybraną opcję wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu miasta/gminy na terenie całego kraju.


 

Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.


 

Warto wiedzieć

1. Dodatkowe informacje z zakresu CEIDG

Przywrócenie firmy w CEIDG

Mimo tego, że do CEIDG zostało zgłoszone zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), można zgłosić, że zmieniliśmy zdanie (mowa tu o tzw. rezygnacji z zaprzestania działalności) i w dalszym ciągu kontynuować działalność. Wówczas składamy wniosek o zmianę wpisu oraz zaznaczamy właściwe pola. Co ważne, zamykając działalność należy również pamiętać o innych obowiązkach, dotyczących np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. Pamiętajmy, że „przywrócenie” firmy może mieć związek z dodatkowymi formalnościami np. w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu” to ta sama firma

Może się zdarzyć tak, że wykreślimy firmę z CEIDG, po czym kolejnego dnia chcemy założyć nową, wówczas zostanie to potraktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Chodzi o sytuację, w której to we wpisie wykreślonym, data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

2. Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej – dodatkowe formalności

Jeśli kończysz działalność w formie spółki cywilnej, do urzędu skarbowego złóż formularz NIP-2. Dodatkowo składasz w GUS formularz RG-OP wykreślający z rejestru REGON. Oba druki można złożyć osobiście w urzędzie, listownie lub elektronicznie (przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

3. Wyrejestrowanie z VAT

Zamknięcie działalności przez podatnika VAT wymaga również złożenia do urzędu skarbowego (na ostatni dzień wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu) formularza VAT-Z dla zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Formularz ten jest dla naczelnika urzędu skarbowego podstawą do wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT oraz VAT UE. Można go złożyć osobiście, listownie lub poprzez system e-deklaracje.

 

Autor: Karolina Gębala – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce