Wniosek CEIDG-1 dotyczący zmiany formy opodatkowania

Chcąc dokonać zmiany formy opodatkowania podatku dochodowego należy wypełnić i złożyć do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W związku ze zmianami, które weszły w życie od 2019 roku przedsiębiorca ma czas na dokonanie takiej zmiany do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności. Przykładowo, jeżeli osiągnęliśmy przychód w styczniu tego roku to do 20 lutego mamy czas na dokonanie aktualizacji wniosku CEIDG, natomiast jeżeli pierwszy przychód nastąpi w grudniu to do 31 grudnia jest czas na dokonanie takiej aktualizacji.

Zarówno klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl, jak również ci, którzy nie posiadają w nim konta, wniosek CEIDG-1 znajdą na stronie serwisu ifirma.pl wchodząc w pasek zakładek znajdujący się w prawym górnym rogu obok opcji logowania.


 

Następnie po rozwinięciu tego paska należy przejść do zakładki Własna firma ➡ Rejestracja firmy.


 

Dalej przedsiębiorca wybiera opcję Wypełnij CEIDG.


 

Spowoduje to, iż zostanie on przeniesiony na stronę CEIDG. Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwisie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na swoim koncie poprzez skorzystanie z opcji zaloguj dostępnej w górnym prawym rogu strony, przed wypełnieniem wniosku.


 

W części Rodzaj wniosku należy zaznaczyć checkbox wniosek o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Następnie wybieramy z listy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Nie wpisujemy tutaj danych osobowych danego naczelnika, a jedynie nazwę instytucji na przykład Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki.

Nie musimy wypełniać pola Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ będzie on taki sam jak poprzednio wskazany w polu Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników. Po wskazaniu powyższych danych w polu Data powstania zmiany należy podać datę, od kiedy stan faktyczny jest inny, niż był do tej pory. W przypadku zmiany formy opodatkowania należy wpisać rzeczywistą datę, od której chcemy „przejść” na inną formę opodatkowania.

Przykładowo, jeżeli w dniu 1 marca przedsiębiorca nie osiągnie przychodu i będzie chciał dokonać zmiany formy podatku dochodowego, ponieważ od 1 stycznia chce być opodatkowany na zasadach nowej formy to jako datę powstania zmiany wpisuję datę 1 stycznia, a nie 1 marca. Wynika to z tego, iż od tej daty przedsiębiorca będzie się rozliczał na zasadach nowej formy podatku dochodowego.

 

Ważne – data musi być prawdziwa. Na jej podstawie weryfikowane jest, od kiedy zmieniły się dane ewidencyjne działalności.


 

Na następnej stronie wniosku podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Określamy Płeć M – mężczyzna, K – kobieta.

W części Dane osobowe wypełniamy pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada nr NIP i REGON zaznacza checkbox pod miejscem na jego wpisanie Nie posiadam nr NIP, Nie posiadam nr REGON. W przypadku cudzoziemca nie posiadającego nr PESEL, należy wpisać nr NIP, a pod miejscem na wpisanie nr PESEL zaznaczamy Nie posiadam nr PESEL.

Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku.


 

W pozycji Dane do wniosku o zmianę wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w polu Nazwa skrócona należy podać taką samą nazwę, jaką przedsiębiorca podał we wniosku o wpis do CEIDG. Po uzupełnieniu powyższej pozycji wybieramy na dole strony opcję dalej.


 

Na kolejnej stronie nie wypełniamy żadnego z pól i wybieramy na dole strony opcję dalej.


 

Na następnej stronie nie wypełniamy żadnego z pól i wybieramy na dole strony opcję dalej.


 

Pola na kolejnej stronie wniosku również pomijamy i wybieramy opcję dalej.


 

Na kolejnej stronie możemy dokonać zmian związanych z formą opłaty podatku dochodowego. Przedsiębiorca chcący dokonać takiej zmiany zaznacza checkbox zmiana. Spowoduje to, iż zostaną wyświetlone poszczególne formy, spośród których należy wybrać jedną, na którą chcemy dokonać zmiany. Następnie zaznaczamy opcję dalej znajdującą się u dołu strony.

Od 2019 roku zmieniły się również zasady dotyczące formy wpłaty zaliczki. W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zmienić tryb rozliczania podatku dochodowego z miesięcznego na kwartalny (lub odwrotnie) przekazuje taką informację w zeznaniu rocznym. Z uwagi na to, że decydującym dla zmiany formy wpłaty zaliczki jest złożone zeznania rocznego, dokonanie zmiany formy wpłaty zaliczki w druku CEIDG-1 nie jest wiążące.


 

Opis trzech z wymienionych form opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) przedstawiony został tutaj.

Więcej informacji na temat karty podatkowej można znaleźć tutaj i tutaj.

Na następnej stronie wniosku nie uzupełniamy żadnego z pól i wybieramy opcję dalej.


 

Klienci serwisu będący zalogowani na koncie ifirma.pl/ceidg po wypełnieniu wniosku na następnej stronie przekierowani zostaną do ostatniego kroku opisanego poniżej. Natomiast osoby nie posiadające konta na następnej stronie wniosku będą miały możliwość dokonania rejestracji do serwisu ifirma.pl. Każdorazowo rejestracji można dokonać, jeżeli zostanie zaakceptowany regulamin. W pierwszym przypadku będą to dwa regulaminy – serwisu ifirma.pl oraz serwisu ifirma.pl/ceidg, z którymi należy się zapoznać i po zapoznaniu dopiero założyć konto.

Gdy wniosek wypełnia klient serwisu ifirma.pl, posiadający w nim konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.


 

Na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Rejestracji można dokonać, jeżeli zostanie zaakceptowany regulamin, z którym należy się zapoznać i po zapoznaniu dopiero założyć konto. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.


 

Ostatnim krokiem jest wybór, w jaki sposób chcemy pobrać wniosek CEIDG, aby dostarczyć go do urzędu.


 

Pojawią się wówczas dwie możliwości zakończenia wypełniania wniosku. Wyślij mailem, po wybraniu tej opcji wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany przez Państwa powyżej adres e-mail (proszę nie podawać tu adresu Urzędu Miasta/Gminy, ale adres osoby wypełniającej wniosek). Po wybraniu opcji Wydrukuj dokument wypełniony wniosek CEIDG zostanie zapisany w PDF. Bez względu na wybraną opcję wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy na terenie całego kraju.


 

Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.

 

Autor: Karolina Gębala – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce