Umowa o pracę – wynagrodzenie wypłacane w miesiącu następnym

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: pracownikrachunekUmowa

Spis treści

 

1. Dane pracownika

Do serwisu należy najpierw dodać pracownika podając jego imię i nazwisko, pesel, datę urodzenia, adres, można także wpisać bank i numer konta na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Pracownicy → Lista pracowników → Nowy pracownik.

 

 

2. Informacje o wynagrodzeniu i składkach ZUS

Wprowadzenie pełnej informacji o dotychczasowych wynagrodzeniach, składkach ZUS oraz o bieżącym wynagrodzeniu wymaga wykonania kroków opisanych poniżej jako A,B i C.

Zagadnienie to najłatwiej będzie wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że pierwszym miesiącem księgowania w serwisie jest marzec, a także, że zatrudniamy na umowę o pracę 1 osobę i wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy jej zawsze w kolejnym miesiącu (do 10).

A) Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych w miesiącach poprzednich

Jeżeli pracownik otrzymał od nas wynagrodzenie w miesiącach poprzedzających pierwszy miesiąc księgowania w serwisie (dotyczy to tylko roku w którym nastąpiło przejście na ifirma.pl), to w celu stworzenia na koniec roku kompletnej deklaracji PIT 11, do serwisu należy także wpisać: sumę wynagrodzeń brutto, sumę kosztów uzyskania przychodu, sumę zaliczek odprowadzanych do US oraz sumę składek wpłacanych do ZUS.

Zgodnie z naszym przykładem podajemy w tej części informacje dotyczące wynagrodzenia wypłaconego w styczniu i w lutym.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Pracownicy → Lista pracowników → w kolumnie Nazwisko i imię wybieramy właściwego pracownika → Dane pracownika → dane początkowe (do uzupełnienia danych potrzebne nam będą listy płac oraz raporty ZUS RCA).

 

 

 

 

Uwaga! Wpisanie danych jest możliwe tylko w pierwszym miesiącu pracy z serwisem ifirma.pl.

B) Składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu poprzedzającym przejście do serwisu

Gdy wynagrodzenie było wypłacone w miesiącu poprzedzającym przejście do serwisu, to termin płatności składek przypada właśnie na pierwszy miesiąc księgowania w serwisie. Aby składki zostały zaliczone do kosztów firmy należy wprowadzić je do serwisu.

Wracając do naszego przykładu, jeżeli wynagrodzenie za styczeń wypłacimy w lutym, to termin płatności składek przypada na 15 marca. Jeżeli zostaną one rzeczywiście opłacone w marcu, to należy je wprowadzić do serwisu.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Zobowiązania → Składki ZUS → Dodaj składkę ZUS → wybieramy odpowiedni typ składki: ubezpieczenie społeczne pracownika/ubezpieczenie zdrowotne pracownika/Fundusz Pracy pracownika/Fundusz Emerytur Pomostowych (do uzupełnienia danych potrzebne nam będą raporty ZUS RCA).

 

 

 

 

C) Wygenerowanie Listy płac za miesiąc poprzedzający przejście do serwisu jeżeli wynagrodzenie będzie wypłacone w miesiącu przejścia do serwisu.

Wynagrodzenie wypłacone w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie należy zaksięgować poprzez wygenerowanie rachunku dla pracownika.

Wynagrodzenie za luty wypłacone do 10 marca może być zaliczone w koszty już w miesiącu należnym (przepracowanym) czyli w lutym lub w dacie wypłacenia wynagrodzenia – w marcu. Dlatego przy wprowadzaniu Daty opłacenia do zobowiązania dodatkowo wskazujemy miesiąc, w którym wynagrodzenia jest kosztem.

Sposób wprowadzenia:

 • zakładka Pracownicy → Nowy pracownik → klikamy na jego imię i nazwisko → Dodaj umowę → Umowa o pracę → po uzupełnieniu pól i zatwierdzeniu pojawi się opcja Wystaw rachunek do umowy → Wybór przepracowanego miesiąca: za przepracowanie miesiąca poprzedniego
 •  

   

   

   

 • po stworzeniu rachunku powstanie przelew dotyczący wynagrodzenia, będzie on widoczny w zakładce Zobowiązania → Wynagrodzenia, w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie → wpisujemy datę jego opłacenia*
 • – jeżeli wynagrodzenie zostało zaksięgowane w lutym, to w polu data księgowania wynagrodzenia wybieramy w miesiącu należnym → po wybraniu tej opcji kwota wynagrodzenia nie zostanie ujęta jako koszt w KpiR
  – jeżeli wynagrodzenie nie zostało zaksięgowane w lutym, to w polu data księgowania wynagrodzenia wybieramy w miesiącu następnym (po wybraniu tej opcji wynagrodzenie zostanie ujęte jako koszt w KpiR)

  * żeby wpisać datę wypłaty wynagrodzenia w zakładce Zobowiązania → Wynagrodzenia należy w kolumnie Wynagrodzenie wybrać Wynagrodzenie za okres MM/RRRR, kolejno na dole strony należy wybrać edytuj i w edycji wpisać datę wypłaty.

 • po uzupełnieniu daty opłacenia wynagrodzenia powstaną przelewy dotyczące składek do ZUS, będą one widoczne w zakładce Zobowiązania → Składki ZUS, w miesiącu księgowym według ich terminu płatności (15-ty następnego miesiąca po miesiącu wypłacenia wynagrodzenia) → podajemy daty ich opłacenia i zatwierdzamy (dopiero po dokonaniu tego składki zostaną zaksięgowane w koszty firmy)

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły