ARCHIWUM: Nowa składka wypadkowa od kwietnia 2018 roku

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowa składka wypadkowa. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ZUS za siebie i innych ubezpieczonych w przelewie na indywidualny rachunek bankowy wykonywanym w maju (za kwiecień) powinni uwzględnić nową wartość składki wypadkowej.

Niższa składka wypadkowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, od 1 kwietnia 2018 roku w wyliczeniach zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy uwzględnić nową wysokość składki wypadkowej – zgodnie z poniższą tabelą.

Wysokość składki do 31 marca 2018 roku Wysokość składki od 1 kwietnia 2018 roku
Standardowa składka rentowa
47,98 zł
44,52 zł
Preferencyjna składka rentowa (tzw. „mały ZUS”)
11,34 zł
10,52 zł

Opłacanie składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

W związku z powyższym opłacanie składki wypadkowej będzie przebiegało w następujący sposób:

Wysokość składek od 1 kwietnia 2018 roku Termin zapłaty pierwszej składki w nowej wysokości
Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie
44,52 zł
10 maja 2018 roku
Płatnicy zgłaszający nie więcej niż 9 ubezpieczonych
1,67%
15 maja 2018 roku
Płatnicy zgłaszający od 10 ubezpieczonych
Bez zmian – wysokość składki na podstawie decyzji ZUS wydanej w związku ze złożonymi informacjami ZUS IWA
15 maja 2018 roku

Nowa składka wypadkowa a deklaracja ZUS DRA w przypadku jednoosobowej działalności

Przedsiębiorcy, którzy płacą składki ZUS tylko za siebie (nie zatrudniają żadnych pracowników) są zwolnieni z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA, jeżeli nie zmienia się wartość opłacanych przez nich składek. Również w obecnej sytuacji ustawowej zmiany stopy ubezpieczenia wypadkowego właściciel jednoosobowej działalności nie musi dokonywać zgłoszenia zmiany opłacanych składek za pomocą ZUS DRA ani ZUS RCA – wystarczającym będzie wyliczenie i przelanie nowej, niższej kwoty na indywidualne konto ZUS.

Poznaj deklaracje zgłoszeniowe ZUS przedsiębiorcy!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły