ePIT 2019 i 2020 – deklaracje rozliczane automatycznie

w ArchiwumZakończenie roku i zeznanie roczne Tagi: automatyczniedeklaracjaPITroczneterminurządzatwierdzeniezeznanie

Rewolucja w zakresie składania rocznych deklaracji podatku dochodowego w 2019 r. stała się faktem. Po raz pierwszy podatnik będzie mógł zostać automatycznie rozliczony przez urząd, począwszy od dochodów uzyskanych w 2018 r.

PIT za 2018 r. – automatycznie z urzędu

Jeszcze podczas rozliczania 2017 roku deklaracje domyślnie rozliczało się samodzielnie. Urząd skarbowy mógł rozliczyć podatnika, ale wyłącznie na jego wniosek. Od 2019 r. – czyli od rozliczeń za 2018 r. – mamy w tym zakresie diametralną zmianę. Deklaracje podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – zostaną automatycznie sporządzone przez urząd skarbowy i udostępnione podatnikowi. W tym roku dotyczyć to będzie zatem zeznań PIT-37 oraz PIT-38.

Uwaga!
Zgodnie z zapowiadanymi zmianami, od roku 2020 – czyli już przy rozliczaniu podatku za 2019 r. – do grupy zeznań rozliczanych automatycznie dołączą również zeznania przedsiębiorców, czyli PIT-36 lub PIT-36L. Na razie jednak taka opcja nie jest dostępna.

Zeznania roczne sporządzone przez urząd będą bazowały na danych Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS oraz zeznaniach rocznych, składanych za poprzednie lata podatkowe. Podatnik ma cztery możliwości ustosunkowania się do zeznania, które sporządzi dla niego urząd. Można zatem:

  • Zaakceptować sporządzane sprawozdanie, i tym samym dokonać jego złożenia,
  • Zmodyfikować sporządzone sprawozdanie – np. o dodatkowe dane, ulgę, dane organizacji pożytku publicznego – a następnie dokonać jego złożenia,
  • Odrzucić sporządzone sprawozdanie i rozliczyć je samodzielnie,
  • Pozostawić sprawozdanie bez reakcji, co będzie się wiązało z uznaniem go za złożone w momencie upływu terminu złożenia deklaracji.

Zeznanie za 2018 r. – od kiedy można składać?

Generalną zasadą jest, że zeznania roczne osób fizycznych składane są w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego (z pewnymi wyjątkami, jak np. PIT-28, który należy przekazać do urzędu do końca stycznia nowego roku). W 2019 r. pojawiła się nowość także w tym zakresie – początkowa data, od której przyjmowane są zeznania roczne. Jest to 15 lutego 2019 r. – co do zasady, od tego dnia dostępne będą deklaracje sporządzone przez urząd i od tego dnia podatnicy mogą również składać zeznania samodzielnie.

Co ważne, deklaracja przekazana przed 15 lutego zostanie zasadniczo uznana za złożoną; jeśli jednak podatnik będzie w niej wnioskował o zwrot podatku, termin na dokonanie zwrotu przez urząd skarbowy zacznie biec dopiero od 15 lutego.
 


Przekroczony drugi próg podatkowy? Zobacz, jak rozliczyć taki podatek w zeznaniu rocznym!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły