E-sklepy – najczęściej spotykane pytania

|
ID: 778305164
|

Obecnie dostępne są 3 rodzaje integracji sprzedaży internetowej z ifirmą:

  A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie,
  B. integracja z Allegro,
  C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API.

 

Poniższe zagadnienia omówione są pod kątem każdej z tych integracji.

Spis treści:

 • Z jakim sklepem internetowym można zintegrować ifirmę?
 • Czy integracja ifirmy ze sklepami internetowymi jest usługą dodatkowo płatną?
 • Czy można zintegrować z ifirmą wiele sklepów?
 • Kto świadczy wsparcie w integracji między sklepem a ifirmą?
 • Jaki jest zakres integracji ifirmy ze sklepami internetowymi?
 • Konfiguracja integracji wymaga podania kluczy API, gdzie je znajdę?
 • W zintegrowanym sklepie internetowym otrzymaliśmy komunikat: “Błąd: Zaloguj się w ifirma.pl w celu zaakceptowania nowego regulaminu”. Jak rozwiązać problem?
 • Czy dane zamówień ze sklepu internetowego są pobierane do ifirmy?
 • W jakiej serii numeracji są wystawiane faktury przez integrację? Czy można zmienić serię numeracji?
 • W jakim szablonie wydruku są wystawiane faktury przez integrację? Czy można zmienić szablon?
 • Czy integracja pozwala na podanie na dokumencie sprzedaży informacji o udzielonym rabacie?
 • Czy możliwa jest integracja ze sklepem internetowym w zakresie wystawiania paragonów, przez zintegrowaną z ifirma drukarkę fiskalną?
 • Czy możliwa jest integracja sklepu internetowego z modułem magazynowym w ifirmie?
 • Czy możliwe jest automatyczne wystawienie faktur?
 • Czy możliwe jest automatyczne wysyłanie faktur e-mailem?
 • Przy próbie wystawienia faktury w zintegrowanym e-sklepie pojawia się komunikat: “Pole ‘Numer faktury’ nie jest unikalne”.

 

1. Z jakim sklepem internetowym można zintegrować ifirmę?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

W zakładce eCommerce przygotowane są integracje z platformami:

 • WooCommerce
 • PrestaShop
 • Shoper
 • Erli
 • Magento 2
 • Shopify
 • eSklep home.pl

Instrukcja integracji jest dostępna na stronie:
pomoc.integracje-e-commerce
Zachęcamy do korzystania z instrukcji.

 

B. integracja z Allegro

 

Można przeprowadzić integrację z dowolnym kontem sprzedażowym na Allegro.
Instrukcja integracji jest dostępna na stronie:
pomoc.integracja.allegro
Zachęcamy do korzystania z instrukcji.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Lista zintegrowanych platform sklepowych jest dostępna na stronie.

Instrukcje integracji z poszczególnymi sklepami dostępne są tutaj.
Zachęcamy do korzystania z instrukcji.

Nie każdy podmiot, który taką integrację tworzy, informuje nas o tym i przekazuje nam informacje o wtyczce, które możemy zamieścić na naszej stronie. Stąd, na naszej stronie nie ma informacji o wszystkich serwisach zintegrowanych z ifirmą.
Jeżeli platforma sklepowa nie jest wymieniona na powyższej stronie, warto dopytać Biuro Obsługi Klienta tej platformy, czy mają przygotowaną integrację z ifirmą.

Jest też możliwość samodzielnego przeprowadzenia integracji konta w ifirmie ze sklepem internetowym za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

2. Czy integracja ifirmy ze sklepami internetowymi jest usługą dodatkowo płatną?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja ifirmy ze sklepami internetowymi poprzez zakładkę eCommerce, jest dostępna w ramach pakietów Faktura+, Księgowość Internetowa i dla klientów Biura Rachunkowego, bez dodatkowych opłat.

Uwaga!
Usługa może być płatna po stronie platformy sklepowej. Należy dopytać o cenę usługi wsparcie platformy sklepowej.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja ifirmy z Allegro, jest dostępna w ramach pakietów Faktura+, Księgowość Internetowa i dla klientów Biura Rachunkowego, bez dodatkowych opłat.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Integracja ifirmy ze sklepami internetowymi poprzez nasze API, jest dostępna w ramach pakietów Faktura+, Księgowość Internetowa i dla klientów Biura Rachunkowego.
Bez żadnych dodatkowych opłat, za pomocą integracji można wystawić do 1000 faktur miesięcznie.

Jeżeli jest potrzeba zwiększenia tego limitu, usługa jest wyceniana indywidualnie. Zgłoszenie do wyceny można wysłać z poziomu serwisu przez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ API ➡ Limity API albo przez stronę.


Uwaga!
Usługa może być płatna po stronie platformy sklepowej lub dostawcy wtyczki internetowej. Należy dopytać o cenę usługi wsparcia platformy sklepowej i dostawcy wtyczki.

3. Czy można zintegrować z ifirmą wiele sklepów?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

W zakładce eCommerce można zintegrować jednocześnie wiele sklepów internetowych, również gdy są to e-sklepy założone na tej samej platformie ecommerce. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Jest możliwość skonfigurowania różnych serii numeracji dla zintegrowanych e-sklepów. Szerzej ten temat jest opisany w punkcie 9.A.

 

B. integracja z Allegro

 

Można zintegrować jednocześnie wiele kont Allegro. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.
Dla wszystkich zintegrowanych kont Allegro stosowana jest seria numeracji przypisana użytkownikowi, a w przypadku jej braku domyślna seria numeracji. Szerzej ten temat jest opisany w punkcie 9.B.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Z jednym kontem w ifirmie można zintegrować jednocześnie wiele sklepów internetowych. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

W przypadku integracji kolejnego e-sklepu, jeśli odpowiedni klucz API został już wcześniej wygenerowany na potrzeby innego sklepu, nie należy generować klucza ponownie tylko wykorzystać ten wygenerowany wcześniej.
Jeden klucz API może być wykorzystany w wielu e-sklepach.

Wtyczki integrujące mogą korzystać z domyślnej serii numeracji w ifirmie lub mogą pozwalać na wybór serii numeracji z poziomu e-sklepu, w zależności od tego jak wtyczka jest zaprogramowana. Szerzej ten temat jest opisany w punkcie 9.C.

4. Kto świadczy wsparcie w integracji między sklepem a ifirmą?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracje dostępne w zakładce eCommerce zostały przygotowane przez nasz zespół i świadczymy wsparcie dla tych integracji.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro została przygotowana przez nasz zespół i świadczymy wsparcie dla tej integracji.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

W większości przypadków wtyczki integracyjne zostały przygotowane przez platformy sklepowe lub zupełnie zewnętrznych dostawców.

Wyjątkiem są integracje z:

 • PrestaShop,
 • Magento,
 • OpenCard.

Dla tych platform sklepowych my przygotowaliśmy wtyczki integracyjne i świadczymy wsparcie w zakresie ich funkcjonowania. Wsparcie jest świadczone mailowo pod adresem api@ifirma.pl.

Nasze wtyczki do PrestaShop, Magento i OpenCard nie są już rozwijane, to znaczy nie będą wdrażane żadne nowe funkcje ani wtyczki nie będą przystosowywane do nowych wersji oprogramowania e-sklepów.
Jest możliwość samodzielnego przystosowania wtyczek do nowych wersji za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API, nie świadczymy jednak wsparcia w tym zakresie.

W przypadku PrestaShop i Magento zachęcamy do przeprowadzenia integracji poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie, zamiast integracji za pomocą nieaktualizowanych już wtyczek.

 

W przypadku sklepów internetowych na innych platformach sklepowych, za integrację odpowiada albo platforma sklepowa albo zewnętrzny dostawca wtyczki integrującej.

Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

5. Jaki jest zakres integracji ifirmy ze sklepami internetowymi?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja ze sklepami internetowymi poprzez zakładkę eCommerce jest w zakresie fakturowania, drukarki fiskalnej, księgowania sprzedaży bezrachunkowej i modułu magazynowego.
Z e-sklepu do ifirmy pobierana jest lista zamówień. Z poziomu ifirmy wybiera się odpowiednie działanie (np. wystawienie faktury VAT czy paragonu fiskalnego).
Integracja pozwala na wystawienie:

 • faktury krajowej sprzedaży towarów,
 • faktury sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej,
 • faktury z ceną w walucie obcej,
 • faktury do szczególnej metody kasowej,
 • faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • faktury eksportu towarów,
 • rachunku sprzedaży krajowej (dotyczy nievatowców),
 • faktury VAT marża,
 • faktury VAT OSS,
 • dowodu sprzedaży VAT OSS,
 • faktury VAT IOSS,
 • dowodu sprzedaży VAT IOSS,
 • paragonu fiskalnego,
 • paragonu niefiskalnego.

Możliwe jest też zaksięgowanie sprzedaży bezrachunkowej jako:

  • przychód uniwersalny VAT,

 

  przychód uniwersalny nie VAT.

Ponadto integracja w zakładce eCommerce pozwala na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro jest w zakresie fakturowania, drukarki fiskalnej, księgowania sprzedaży bezrachunkowej i modułu magazynowego.
Z Allegro do ifirmy pobierana jest lista zamówień. Z poziomu ifirmy wybiera się odpowiednie działanie (np. wystawienie faktury VAT czy paragonu fiskalnego).
Integracja z Allegro pozwala na wystawienie:

 • faktury sprzedaży krajowej,
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej,
 • faktury VAT marży,
 • paragonu fiskalnego,
 • paragonu niefiskalnego.

Możliwe jest też zaksięgowanie sprzedaży bezrachunkowej jako:

 • przychód uniwersalny VAT,
 • przychód uniwersalny nie VAT.

Ponadto integracja z Allegro pozwala na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Integracja ifirmy z innymi ze sklepami internetowymi poprzez nasze API jest wyłącznie w zakresie fakturowania, nie obejmuje drukarek fiskalnych, księgowania sprzedaży bezrachunkowej ani magazynu. Faktury wystawia się z poziomu sklepu internetowego, można je automatycznie zaimportować do ifirmy i zaksięgować (zamówienia nie są pobierane do ifirmy jak w przypadku integracji z Allegro i zakładki eCommerce).

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących, obejmuje:

 • faktury sprzedaży krajowej,
 • faktury sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury pro-forma,
 • faktury sprzedaży do wystawionej faktury pro-forma,
 • rachunek sprzedaży krajowej (dotyczy nievatowców).

 

Integracja z innymi platformami sklepowymi może mieć odmienny zakres.
Nasze API za pomocą którego odbywa się komunikacja między ifirma a sklepami internetowymi pozwala na integrację w zakresie dokumentów:

 • faktury krajowej sprzedaży towarów,
 • faktury sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej,
 • faktury z ceną w walucie obcej,
 • faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • faktury eksportu towarów,
 • faktury świadczenia usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b,
 • faktury świadczenia usług poza terytorium kraju,
 • rachunku sprzedaży krajowej (dotyczy nievatowców),
 • faktury VAT OSS,
 • dowodu sprzedaży VAT OSS,
 • faktury VAT IOSS,
 • dowodu sprzedaży VAT IOSS,
 • faktury pro formy,
 • faktury pro formy eksportowej.

 

Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym obejmowała powyższe dokumenty, obsługa tych dokumentów musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.
Natomiast, integracja w zakresie innych dokumentów sprzedaży niż wymienione powyżej, nie jest możliwa (nasze API nie obsługuje innych dokumentów sprzedaży).

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej, o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

6. Konfiguracja integracji wymaga podania kluczy API, gdzie je znajdę?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Do integracji w zakładce eCommerce potrzebne są klucze (ewentualnie login i hasło) ze zintegrowanego e-sklepu (nie z ifirmy)
Informacje skąd wziąć klucz lub login i hasło są dostępne w pomocy.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro nie wymaga kluczy API.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Klucze API można wygenerować w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ API.
Można wygenerować klucze symetryczne i asymetryczne.

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard wymaga kluczy symetrycznych.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji jakie klucze API są wymagane, może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Najczęściej wymagane są klucze symetryczne, można je wygenerować w polu Podstawowe klucze autoryzacji, wystarczy wybrać wygeneruj.


Dostępne są klucze o identyfikatorach:

 • abonent – wykorzystywany do zmiany i pobrania ustawionego miesiąca księgowego,
 • faktura – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania poszczególnych rodzajów faktur,
 • rachunek – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania rachunków,
 • wydatek – wykorzystywany do księgowania dokumentów wydatków.

 

Wygenerowane klucze mają formę ciągu znaków. Są dostępne opcje przegenerowania kluczy (wygenerowania ponownie) i usunięcia.


W tym przypadku zastosowania Asymetrycznych kluczy autoryzacji należy podać klucz publiczny (w postaci szesnastkowej) i wybrać wygeneruj, aby dla podanego klucza publicznego wygenerować klucz prywatny.


Klucze asymetryczne mają analogiczne identyfikatory jak klucze symetryczne:

 • abonent – wykorzystywany do zmiany i pobrania ustawionego miesiąca księgowego,
 • faktura – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania poszczególnych rodzajów faktur,
 • rachunek – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania rachunków,
 • wydatek – wykorzystywany do księgowania dokumentów wydatków.

7. W zintegrowanym sklepie internetowym otrzymaliśmy komunikat: “Błąd: Zaloguj się w ifirma.pl w celu zaakceptowania nowego regulaminu”. Jak rozwiązać problem?

Dotyczy tylko integracji za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API.

Przy każdym połączeniu z Ifirmą, sklep internetowy wysyła do ifirmy zapytanie czy regulamin jest zaakceptowany.
Jeżeli w konfiguracji integracji widnieje nieaktualny login, to z powodu braku konta o wskazanym loginie, pojawia się komunikat o braku akceptacji regulaminu.


Proszę sprawdzić czy w konfiguracji integracji jest podany aktualny login do konta.

8. Czy dane zamówień ze sklepu internetowego są pobierane do ifirmy?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Zamówienia ze zintegrowanych e-sklepów pobiera się do ifirmy w zakładce eCommerce ➡ Zamówienia. Następnie do pobranych zamówień można wystawić dokumenty sprzedaży.

 

B. integracja z Allegro

 

Zamówienia ze zintegrowanych kont Allegro pobiera się do ifirmy w zakładce eCommerce ➡ Allegro. Następnie do pobranych zamówień można wystawić dokumenty sprzedaży.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

W przypadku integracji za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, faktury do zamówień wystawia się z poziomu zintegrowanego sklepu internetowego. Do ifirmy importowane są tylko gotowe faktury i można znaleźć je na liście faktur w zakładce Faktury ➡ Lista faktur (na koncie nievatowca jest to zakładka Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur).

9. W jakiej serii numeracji są wystawiane faktury przez integrację? Czy można zmienić serię numeracji?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integrując e-sklep poprzez zakładkę eCommerce, w konfiguracji sklepu,w ustawieniach faktur można wybrać serię numeracji która będzie stosowana dla zamówień z tego sklepu.


Jeśli w konfiguracji integracji nie zostanie ustawiona seria numeracji, automatycznie stosowana będzie seria która jest przypisana użytkownikowi w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Użytkownicy, a w przypadku jej braku, będzie stosowana domyślna seria numeracji z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Serie numeracji.

Przy wystawianiu faktur do zamówień pobranych w zakładce eCmmerce, w polu Seria numeracji / numer można wybrać inną serię, niż podstawiona automatycznie.


 

B. integracja z Allegro

 

Faktury do zamówień z Allegro, można wystawić w dowolnej serii numeracji skonfigurowanej dla wybranego typu faktury.

Automatycznie podstawiana jest seria numeracji, która jest przypisana użytkownikowi w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Użytkownicy, a w przypadku jej braku, będzie stosowana domyślna seria numeracji z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Serie numeracji.

Przy wystawianiu faktur do zamówień pobranych z Allegro, w polu Seria numeracji / numer można wybrać inną serię, niż podstawiona automatycznie.


Jeśli z kontem w ifirmie zintegrowanych jest wiele kont Allegro, to wszystkie integracje automatycznie podstawiają serię, która jest przypisana do użytkownika lub ustawiona jako domyślna.

Aby zastosować odrębne serie numeracji dla poszczególnych kont Allegro (bez wybierania serii numeracji osobno przy każdej fakturze), można w tym celu dodać dodatkowych użytkowników (zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Użytkownicy) i każdemu z nich przypisać serię numeracji przeznaczoną dla odpowiedniego konta Allegro.
Aby w integracji z Allegro skorzystać z serii numeracji przypisanej użytkownikowi, trzeba się zalogować do ifirmy za pomocą loginu tego użytkownika.

Ewentualnie, aby stosować odrębne serie numeracji dla poszczególnych kont Allegro bez dodawania dodatkowych użytkowników, przed wystawieniem faktur można ustawić w ifirmie odpowiednią serię numeracji jako domyślną w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Serie numeracji.

Zastosowanie odrębnych serii numeracji dla różnych sklepów jest dobrowolne, nie jest to wymagane przepisami.
Zastosowanie jednej serii numeracji dla wszystkich faktur jest również prawidłowe.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Dokumenty sprzedaży wystawiane przez integrację z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących, są wystawiane w serii numeracji, która jest ustawiona w ifirmie jako domyślna w zakładce – Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Serie numeracji.
Nie ma możliwości, aby w panelu integracji ustawić inną serię numeracji niż domyślną. Zmiany serii numeracji można dokonać tylko przez zmianę domyślnej serii numeracji w ifirmie.

Nasze API umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży w dowolnej wybranej serii numeracji (innej niż ustawiona jako domyślna w ifirmie).
Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na wystawienie dokumentu w dowolnej wybranej serii numeracji (innej niż ustawiona jako domyślna w ifirmie), taka opcja musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej, o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

Jeśli z kontem w ifirmie zintegrowanych jest wiele e-sklepów, które w konfiguracji integracji nie mają opcji wyboru serii numeracji, to wszystkie integracje korzystają serii która jest ustawiona w ifirmie jako domyślna w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Serie numeracji.

Aby zastosować odrębne serie numeracji dla poszczególnych e-sklepów, przed wystawieniem faktur trzeba ustawić w ifirmie odpowiednią serię numeracji jako domyślną.

Zastosowanie odrębnych serii numeracji dla różnych sklepów jest dobrowolne, nie jest to wymagane przepisami.
Zastosowanie jednej serii numeracji dla wszystkich faktur jest również prawidłowe.

Uwaga!
W integracji poprzez API nie mają zastosowania serie numeracji przypisane użytkownikom w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Użytkownicy.

 

10. W jakim szablonie wydruku są wystawiane faktury przez integrację? Czy można zmienić szablon?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integrując e-sklep poprzez zakładkę eCommerce, w konfiguracji sklepu,w ustawieniach faktur można wybrać szablon wydruku który będzie stosowany dla zamówień z tego sklepu.


Jeśli w konfiguracji integracji nie zostanie ustawiony szablon, automatycznie stosowany będzie domyślny szablon z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Szablony.

Przy wystawianiu faktur do zamówień pobranych w zakładce eCmmerce, w polu Szablon można wybrać inny szablon, niż podstawiony automatycznie.


 

B. integracja z Allegro

 

Faktury do zamówień z Allegro, można wystawić w dowolnym szablonie zdefiniowanym w serwisie.

Automatycznie stosowany jest domyślny szablon z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Szablony.
Przy wystawianiu faktur do zamówień pobranych z Allegro, w polu Szablon można wybrać inny szablon, niż podstawiony automatycznie.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Dokumenty sprzedaży wystawiane przez integrację z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących, są wystawiane w szablonie wydruku, który jest ustawiony w ifirmie jako domyślny w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Szablony.
Nie ma możliwości, aby w panelu integracji ustawić inny szablon niż domyślny. Zmiany szablonu można dokonać tylko przez zamianę domyślnego szablonu w ifirmie.

Nasze API umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży w dowolnym wybranym szablonie (innym niż ustawiony jako domyślny w ifirmie).

Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na wystawienie dokumentu w dowolnym wybranym szablonie (innym niż ustawiony jako domyślny w ifirmie), taka opcja musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej, o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

Jeśli z kontem w ifirmie zintegrowanych jest wiele e-sklepów, które w konfiguracji integracji nie mają opcji wyboru szablonu wydruku, to wszystkie integracje korzystają szablonu który jest ustawiony w ifirmie jako domyślny w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Szablony.

Aby zastosować odrębne szablony wydruków dla poszczególnych kont e-sklepów, przed wystawieniem faktur trzeba ustawić w ifirmie odpowiedni szablon jako domyślny w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Szablony.

11. Czy integracja pozwala na podanie na dokumencie sprzedaży informacji o udzielonym rabacie?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja z e-sklepami w zakładce eCommerce pozwala na wyszczególnienie na fakturze informacji o rabacie określonym procentowo.
Jeśli w pobieranym zamówieniu jest podany rabat procentowy, w polu Po rabacie znajdzie się odpowiednia wartość ceny jednostkowej brutto pomniejszonej o rabat.

Rabaty określone kwotowo (nie procentowo) nie są w ogóle obsługiwane przez serwis, nie ma możliwości wystawienia w ifirmie faktury z wyszczególnionym rabatem kwotowym.

Jeśli do zamówienia w e-sklepie był zastosowany rabat kwotowy, to przy księgowaniu zamówienia w zakładce eCommerce, nad tabelą z pozycjami faktury pojawi się komunikat informujący, że rabat nie został uwzględniony i trzeba go przypisać samodzielnie.
Aby informacja o wysokości rabatu była wyszczególniona, przed zatwierdzeniem dokumentu, w polach Jedn. brutto i Po rabacie trzeba ręcznie poprawić wartości. Na tej podstawie serwis wyliczy ile procent rabatu udzielono. Na zatwierdzonej fakturze będzie informacja o cenie sprzed rabatu, ile procent rabatu udzielono i cenie z uwzględnieniem rabatu.

Przepisy podatkowe nie wymagają podania na dokumencie sprzedaży informacji o rabacie. Rabat może zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, nie musi być osobno wyszczególniony.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro pozwala na wyszczególnienie na fakturze informacji o rabacie określonym procentowo. Jednakże, nie odbywa się to automatycznie.
Z Allegro pobierana jest jedynie cena brutto. Aby informacja o wysokości rabatu była wyszczególniona, przed zatwierdzeniem dokumentu, w polach Jedn. brutto i Po rabacie trzeba ręcznie poprawić wartości. Na tej podstawie serwis wyliczy ile procent rabatu udzielono.
Na zatwierdzonej fakturze będzie informacja o cenie sprzed rabatu, ile procent rabatu udzielono i cenie z uwzględnieniem rabatu.

Rabaty określone kwotowo (nie procentowo) nie są w ogóle obsługiwane przez serwis, nie ma możliwości wystawienia w ifirmie faktury z wyszczególnionym rabatem kwotowym.

Przepisy podatkowe nie wymagają podania na dokumencie sprzedaży informacji o rabacie. Rabat może zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, nie musi być osobno wyszczególniony.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek, nie pozwala na podanie informacji o rabacie na dokumentach sprzedaży.

Nasze API umożliwia podanie na dokumentach sprzedaży informacji o rabacie określonym procentowo.
Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na wystawienie dokumentu z informacją o rabacie, taka opcja musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej, o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

Rabaty określone kwotowo (nie procentowo) nie są w ogóle obsługiwane przez serwis (również przy wystawianiu dokumentów sprzedaży bezpośrednio w ifirmie), nie ma możliwości wystawienia w ifirmie faktury z wyszczególnionym rabatem kwotowym.

Przepisy podatkowe nie wymagają podania na dokumencie sprzedaży informacji o rabacie. Rabat może zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, nie musi być osobno wyszczególniony.

12. Czy możliwa jest integracja ze sklepem internetowym w zakresie wystawiania paragonów, przez zintegrowaną z ifirma drukarkę fiskalną?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja z e-sklepami w zakładce eCommerce pozwala na wystawianie paragonów fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio do zamówień, za pomocą zintegrowanej z ifirmą drukarki fiskalnej.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro pozwala na wystawianie paragonów fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio do zamówień, za pomocą zintegrowanej z ifirmą drukarki fiskalnej.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Nasze API, za pomocą którego odbywa się integracja z e-sklepami nie obsługuje drukarek fiskalnych.
Nie można, za pomocą integracji wystawić paragonu fiskalnego z poziomu sklepu internetowego.
Jeżeli z ifirmą jest zintegrowana drukarka fiskalna, paragon fiskalny można wystawić wyłącznie z poziomu ifirmy.

13. Czy możliwa jest integracja sklepu internetowego z modułem magazynowym w ifirmie?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja z e-sklepami w zakładce eCommerce pozwala na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

Aby zamówienie pobrane do zakładki eCommerce zostało automatycznie powiązane z towarem z magazynu, nazwa towaru pobrana z e-sklepu musi być zgodna:
 • albo z Identyfikatorem towaru w magazynie,
 • albo z Nazwą towaru w magazynie,
 • albo z tytułem aukcji wprowadzonym w zakładce eCommerce w danych towaru na magazynie.

 

Co istotne, pierwszeństwo ma Identyfikator, następnie Nazwa towaru i dopiero tytuł aukcji z zakładki eCommerce w danych towaru.

 

Jeśli te dane nie będą zgodne i towar z magazynu nie zostanie automatycznie powiązany, przy tej pozycji towaru na fakturze/paragonie pojawi się opcja “wybierz towar z magazynu“.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro pozwala na na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

Aby zamówienie pobrane z Allegro zostało automatycznie powiązane z towarem z magazynu, nazwa towaru pobrana z Allegro (czyli tytuł aukcji) musi być zgodny:
 • albo z Identyfikatorem towaru w magazynie,
 • albo z Nazwą towaru w magazynie,
 • albo z tytułem aukcji wprowadzonym w zakładce eCommerce w danych towaru na magazynie.

Co istotne, pierwszeństwo ma Identyfikator, następnie Nazwa towaru i dopiero tytuł aukcji z zakładki Allegro w danych towaru.

 

Jeśli te dane nie będą zgodne i towar z magazynu nie zostanie automatycznie powiązany, przy tej pozycji towaru na fakturze/paragonie pojawi się opcja “wybierz towar z magazynu”.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Nasze API, za pomocą którego odbywa się integracja ze sklepami innymi niż Allegro, nie obsługuje modułu magazynowego.
Nie ma możliwości, aby do faktury wystawionej z poziomu sklepu internetowego, automatycznie wystawić WZ i zdjąć towaru ze stanu magazynu.
W tym przypadku, aby zdjąć towar ze stanu magazynu, dokument WZ trzeba wystawić osobno, bezpośrednio w module magazynowym ifirmy.

14. Czy możliwe jest automatyczne wystawienie faktur?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja z e-sklepami w zakładce eCommerce nie pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży. Każdą fakturę trzeba zatwierdzić.

Można zaznaczyć wiele zamówień i przejść do wystawiania faktur zbiorczo.
W zakładce eCommerce ➡ Zamówienia można zaznaczyć wszystkie zamówienia za pomocą ✓, wybrać odpowiedni sposób księgowania zamówień i następnie wystaw.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro nie pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży. Każdą fakturę trzeba zatwierdzić.

Można zaznaczyć wiele zamówień i przejść do wystawiania faktur zbiorczo.
W zakładce eCommerce ➡ Allegro lub Faktury ➡ Allegro można zaznaczyć wszystkie zamówienia, wybrać odpowiedni sposób księgowania zamówień i następnie wykonaj akcje wybranych.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących nie pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży.

Nasze API umożliwia automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży.
Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na automatyczne wystawienie dokumentów, taka opcja musi być zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

15. Czy możliwe jest automatyczne wysyłanie faktur e-mailem?

 

A. integracja z e-sklepami poprzez zakładkę eCommerce w ifirmie

 

Integracja z e-sklepami w zakładce eCommerce nie pozwala na automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży e-mailem.

Można natomiast wysłać faktury zbiorczo – zaznaczyć wiele faktur i wysłać je wszystkie.
W zakładce Faktury ➡ Lista faktur lub Faktury ➡ Wyszukiwanie (w tej zakładce można wyszukać np. faktury wystawione danego dnia) – można zaznaczyć wszystkie faktury za pomocą buttona ✓, w polu Akcja wybrać wyślij e-mailem lub wyślij e-fakturę i zatwierdzić.

 

B. integracja z Allegro

 

Integracja z Allegro nie pozwala na automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży e-mailem.

Można natomiast wysłać faktury zbiorczo – zaznaczyć wiele faktur i wysłać je wszystkie.
W zakładce Faktury ➡ Lista faktur lub Faktury ➡ Wyszukiwanie (w tej zakładce można wyszukać np. faktury wystawione danego dnia) – można zaznaczyć wszystkie faktury za pomocą buttona ✓, w polu Akcja wybrać wyślij e-mailem lub wyślij e-fakturę i zatwierdzić.

 

C. integracja za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API

 

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących nie pozwala na automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży e-mailem.

Nasze API umożliwia automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży e-mailem.
Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na automatyczne wysyłanie dokumentów, taka opcja musi być zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

Bezpośrednio w ifirmie, jest natomiast możliwość wysłania faktur zbiorczo – zaznaczenia wielu faktur i wysłania ich wszystkich..
W zakładce Faktury ➡ Lista faktur lub Faktury ➡ Wyszukiwanie (w tej zakładce można wyszukać np. faktury wystawione danego dnia) – można zaznaczyć wszystkie faktury za pomocą buttona ✓, w polu Akcja wybrać wyślij e-mailem lub wyślij e-fakturę i zatwierdzić.

16. Przy próbie wystawienia faktury w zintegrowanym e-sklepie pojawia się komunikat: “Pole ‘Numer faktury’ nie jest unikalne”.

Dotyczy tylko integracji za pomocą wtyczki zainstalowanej w e-sklepie, poprzez nasze API.

Komunikat “Pole ‘Numer faktury’ nie jest unikalne” jest zwracany przez serwis ifirma, gdy zintegrowany e-sklep próbuje wystawić fakturę o numerze, który ma nadany już inna faktura w serwisie.

Przyczyna tego komunikatu może leżeć w funkcjonowaniu wtyczki integrującej – integracja nadaje fakturze numer kolejny bez uwzględnienia faktur wystawianych bezpośrednio w ifirmie.
Problem można zgłosić do dostawcy wtyczki integrującej.

Ewentualnie, aby uniknąć problemów z numeracją, należy w zintegrowanym e-sklepie stosować inną serię numeracji, niż dla faktur wystawianych bezpośrednio w serwisie i faktur wystawianych przez inne integracje (jeśli mamy zintegrowanych wiele e-sklepów).

Ifirma przygotowała integrację i świadczy wsparcie dla e-sklepów:

 • PrestaShop,
 • Magento,
 • OpenCard.

W przypadku korzystania z naszych wtyczek integrujących dla powyższych e-sklepów, jeśli pojawi się omawiany komunikat, problem można zgłosić mailowo na adres api@ifirma.pl.

Tylko w przypadku powyższych platform sklepowych, integracja została przygotowana przez nasz zespół.
W przypadku sklepów internetowych na innych platformach sklepowych, za integrację odpowiada albo platforma sklepowa albo zewnętrzny dostawca wtyczki integrującej.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Przyczyną tego błędu jest użycie w przeglądarce, w trakcie wystawienia faktury funkcji cofnij lub odśwież. Może to spowodować, że faktura zostanie wystawiona ale API będzie nieprawidłowo odczytywało.

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce