Zmiany dotyczące wypłacania wynagrodzenia za pracę od 01.01.2019 r.

Nie tylko kawa jest 2w1Od 01.01.2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku dotycząca skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Kolejną ważną kwestią wprowadzoną podczas nowelizacji ustawy, jest zmiana zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń pracownika. Według Kodeksu pracy na dzień dzisiejszy:

  • art. 86 §1 Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
  • art. 86 §2 Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalna tylko wówczas gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Od stycznia 2019 ulegnie zmianie art. 86 §3 dotyczący sposobu wypłacania wynagrodzenia, poniższa tabela przedstawia zapis przepisu przed jak i po zmianie.

Stan prawny obowiązujący do końca 2018 roku

Stan prawny od 2019 roku
Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.


Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2018 roku, jeżeli pracownik zobowiązuje się pisemnie do otrzymywania wynagrodzenia w innej formie niż w postaci gotówkowej do rąk własnych, pracodawca ma prawo przesłać wynagrodzenie na wskazane w oświadczeniu konto bankowe.

Niemniej jednak od 01.01.2019 r. sytuacja związana ze sposobem przekazywania wynagrodzenia ulegnie zmianie. Podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia będzie forma bezgotówkowa – przelew na konto bankowe, które wskaże pracownik podczas zatrudnienia zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 §3 Kodeksu pracy.

Należy również pamiętać, że w przypadku kiedy pracownik będzie preferował inną formę wypłaty wynagrodzenia, może złożyć pracodawcy oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej, aby wypłata została przekazywana do rąk własnych.

Analizując powyższą zmianę, zostanie więc odwrócona obowiązująca reguła dotycząca podstawowej formy zapłaty wynagrodzenia. W głównej mierze zmiana została umotywowana próbą ograniczenia „szarej strefy” i rozliczaniem pensji pracownika „pod stołem”.

W związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 01.01.2019 r. pracodawca ma obowiązek poinformowania swoich pracowników w terminie 21 dni od daty wejścia w życie ustawy – termin upływa 22.01.2019 r., o obowiązku przekazania odpowiednich dokumentów takich jak:

  • oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać przekazywane wynagrodzenie
    lub
  • wniosek dotyczący przekazywania wynagrodzenia do rąk własnych.

Nie doprecyzowano w jakiej formie ma zostać przekazana informacja o zmianie formy wypłaty wynagrodzenia pracownikom, natomiast powinno nastąpić to w sposób dla wszystkich czytelny i dostępny np. przesyłanie wiadomości e-mail lub wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

Od momentu otrzymania takiego zawiadomienia, pracownik ma 7 dni na dostarczenie dokumentów pracodawcy.

W sytuacji kiedy w terminie ustawowym przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia, pracodawca wypłaca pensję do rąk własnych pracownika, czyli zgodnie z poprzednią wersją ustawy. Tak samo, pracodawca będzie musiał postąpić w sytuacji nieotrzymania od pracownika dokumentów dotyczących wyboru formy wypłaty wynagrodzenia.


 

Pamiętaj!
Przelew dokonany na rachunek pracownika musi być wykonany w takim terminie, aby wynagrodzenie pojawiło się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym, jako termin wypłaty wynagrodzenia.

 

Podstawowy rachunek płatniczy

W sytuacji kiedy pracownik nie posiada konta bankowego i obawia się, że jego założenie będzie narażać go na dodatkowe koszty, może uruchomić podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Od 8 sierpnia wszystkie banki mają obowiązek udostępnić klientom nowy typ konta osobistego. Jest on dedykowany każdemu, kto nie posiada żadnego rachunku osobistego w jakimkolwiek polskim banku. Konto ma zapewnić bezpłatny dostęp do podstawowych czynności bankowych.

Jest to znaczne ułatwienie, które zostało wprowadzone po przez unijną dyrektywę PAD określającą zasady oferowania przez instytucje finansowe tzw. Rachunków podstawowych.


 

Ważne! Pamiętaj!
Pracodawca ma obowiązek podjąć wszelkie możliwe działania by otrzymać od pracownika informację, w jakiej formie ma być wypłacone wynagrodzenie.

 


Jesteś pracodawcą i chcesz uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Sprawdź co się zmieni od 2019r.
 

Autor: Agnieszka Sołtys – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce