Wniosek CEIDG-1 o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Nie tylko kawa jest 2w1

Aby dokonać aktualizacji danych o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić i złożyć do urzędu wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Zarówno klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl, jak również ci, którzy nie posiadają w nim konta, wniosek CEIDG-1 znajdą na stronie serwisu ifirma.pl wchodząc w pasek zakładek znajdujący się w prawym górnym rogu obok opcji logowania.
Następnie po rozwinięciu tego paska należy przejść do zakładki Własna firma ➡ Rejestracja firmy.
Dalej przedsiębiorca wybiera opcję Wypełnij CEIDG.
Spowoduje to, iż zostaje przeniesiony na stronę CEIDG. Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na swoim koncie poprzez skorzystanie z opcji zaloguj dostępnej w górnym prawym rogu strony, przed wypełnianiem wniosku.
W części Rodzaj wniosku należy zaznaczyć checkbox Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Następnie wybieramy z listy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania Urząd skarbowy. Nie wpisujemy tutaj danych osobowych danego naczelnika a jedynie nazwę instytucji na przykład Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki. Nie musimy wypełniać pola Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ będzie on taki sam jak poprzednio wskazany w polu Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników.

W przypadku, gdy Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest inny niż adres wskazany powyżej, należy uzupełnić to pole. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy na dole strony opcję Dalej.
Na następnej stronie wniosku podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Określamy Płeć M – mężczyzna, K – kobieta.

W części Dane osobowe wypełniamy pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy na dole strony opcję Dalej.
W pozycji Dane do wniosku o wznowienie działalności gospodarczej w polach Nazwa firmy oraz Nazwa skrócona należy podać taką samą nazwę, jaką przedsiębiorca podał we wniosku o wpis do CEIDG. Należy również wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, taką samą jak we wniosku o wpis do CEIDG.
Poniżej informacji na temat wznowienia działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej udzielają przedsiębiorcy będącymi wspólnikami spółki cywilnej.

a) wznawianie działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki cywilnej. Po zaznaczeniu checkbox Jestem wspólnikiem spółki, nastąpi rozwiniecie ww. punktu, gdzie należy wybrać checkbox Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki (spółek) cywilnych. Następnie należy podać dane spółki takie jak jej NIP, REGON oraz pola: Wznawiam działalność w spółce od dnia: gdzie podajemy datę dzienną.
b) wznawianie jednoosobowej działalności oraz działalności prowadzonej w formie spółki. Po zaznaczeniu checkboxu Jestem wspólnikiem spółki, nastąpi rozwiniecie ww. punktu, gdzie należy podać dane spółki takie jak jej NIP, REGON oraz pola: Wznawiam działalność w spółce od dnia: gdzie podajemy datę dzienną. Następnie w pozycji Informacje o wznowieniu działalności gospodarczej należy wypełnić pole Data wznowienia, które to odnosi się do wznowienia wykonywania jednoosobowej działalności.
c) wznawianie działalności jednoosobowej. Przedsiębiorca wypełnia pola Dane do ZUS, gdzie w polu Data powstania opłacania składek do ZUS wpisuje datę wznowienia działalności. Poniżej w pozycji Informacja o wznowieniu działalności gospodarczej wpisuje się datę jej wznowienia.
W przypadku wybrania opcji Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazuje się poniżej część Dane dla potrzeb KRUS. W momencie, gdy zostanie zaznaczony checkbox Oświadczam, że moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS pojawią się pola do uzupełnienia dotyczące informacji na potrzeby KRUS.
Klienci serwisu będący zalogowani na koncie ifirma.pl/ceidg po wypełnieniu wniosku na następnej stronie przekierowani zostaną do ostatniego kroku opisanego poniżej. Natomiast osoby nie posiadające konta na następnej stronie wniosku będą miały możliwość dokonania rejestracji do serwisu ifirma.pl. Każdorazowo rejestracji można dokonać, jeżeli zostanie zaakceptowany regulamin. W pierwszym przypadku będą to dwa regulaminy – serwisu ifirma.pl oraz serwisu ifirma.pl/ceidg, z którymi należy się zapoznać i po zapoznaniu dopiero założyć konto.

Gdy wniosek wypełnia klient serwisu ifirma.pl, posiadający w nim konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.
Na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Rejestracji można dokonać, jeżeli zostanie zaakceptowany regulamin, z którym należy się zapoznać i po zapoznaniu dopiero założyć konto. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.
Ostatnim krokiem jest wybór, w jaki sposób chcemy pobrać wniosek CEIDG, aby dostarczyć go do urzędu.
Pojawią się wówczas dwie możliwości zakończenia wypełniania wniosku. Wyślij mailem, po wybraniu tej opcji wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany przez Państwa powyżej swój adres e-mail (proszę nie podawać tu adresu Urzędu Miasta/Gminy). Po wybraniu opcji Wydrukuj dokument wypełniony wniosek CEIDG zostanie zapisany w PDF. Bez względu na wybraną opcję wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu miasta/gminy na terenie całego kraju.
Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.


Polecamy również artykuł: Wznowienie działalności gospodarczej – poradnik krok po kroku.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce