w Podatek VATEwidencjeTransakcje zagraniczneKoszty działalności
Księgowanie środka trwałego w budowie z UE – zakup wszystkich części składowych w Unii.

Zakup przez płatnika podatku VAT na fakturę

Rozliczenie w podatku VAT:

  1. zakładka Wydatki > Dodaj wydatek > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru,
  2. zaznaczamy opcję „Brak księgowania w KPiR”,
  3. następnie w zakładce Ewidencje > Ewidencja zakupu VAT klikamy na przedmiot opodatkowania „wnt”, wybieramy ikonę „edytuj” i zaznaczamy checkbox w pozycji „zakup środka trwałego”.

Zakup części składowych nie księgujemy w kosztach, suma zakupu wszystkich części stanowi wartość początkową środka trwałego. W koszty zostanie zaksięgowana amortyzacja środka trwałego.

Do ewidencji środków trwałych wprowadzamy je w momencie gdy środek trwały jest zdatny do użytku. Wprowadzenia dokonujemy na podstawie „dowodu przyjęcia środka trwałego do używania” (wzór do pobrania na naszej stronie). Wprowadzamy go przez zakładkę Majątek > rejestr środków trwałych > dodaj > dodanie środka trwałego.

Konieczne będzie jeszcze złożenie deklaracji VAT UE.

Zakup na rachunek lub umowę kupna sprzedaży

Zakup środka trwałego na dokument inny niż faktura nie powoduje obowiązku rozliczania w podatku VAT.

Środek trwały można wprowadzić do ewidencji środków trwałych na podstawie „dowodu przyjęcia środka trwałego do używania” (wzór do pobrania na naszej stronie). Wprowadzamy go przez zakładkę Majątek > rejestr środków trwałych > dodaj > dodanie środka trwałego.

Jeśli na wszystkie części składowe jest wystawiony jeden rachunek lub umowa kupna sprzedaży, to wówczas należy wprowadzić go przez zakładkę Majątek > rejestr środków trwałych > dodaj > zakup środka trwałego na inny dokument.

Jeżeli w związku z zakupem tego środka trwałego poniesiono dodatkowe koszty (takie jak transport, ubezpieczenie w drodze, koszty montażu, różnice kursowe), to wydatki te powiększają wartość początkową środka trwałego.

Środek trwały wprowadzamy do ewidencji w momencie gdy jest zdatny do użytku. Amortyzacja jest naliczana od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia. W przypadku środków trwałych z grupy 3-8 za wyjątkiem samochodów osobowych możemy wybrać amortyzację jednorazową w miesiącu zakupu. Prawo do stosowania tej metody mają mali podatnicy oraz – z pewnymi wyjątkami – podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Zakup przez nievatowca

Środek trwały można wprowadzić do ewidencji na podstawie „dowodu przyjęcia środka trwałego do używania” (wzór do pobrania na naszej stronie). Należy wprowadzić go przez zakładkę Majątek > rejestr środków trwałych > dodaj > dodanie środka trwałego.

Jeśli na wszystkie części składowe jest wystawiony jeden rachunek lub umowa kupna sprzedaży, to wówczas należy wprowadzić go przez zakładkę Majątek > rejestr środków trwałych > dodaj > zakup środka trwałego na inny dokument.

W sytuacji gdy zakup przekroczy 50 000 zł, przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy zarejestrować się jako podatnik Vat-UE (dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych). Osiągnięcie kwoty granicznej powoduje u podatnika zwolnionego z VAT obowiązek opodatkowania transakcji i wykazania podatku należnego na deklaracji VAT-8. Podatek VAT jest księgowany jako koszt podnoszący wartość nabytego towaru. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.