Procedura jednego okienka przy zakładaniu działalności gospodarczej to sytuacja idealna, do której dążą polscy ustawodawcy. Obecnie zdarzają się jeszcze dodatkowe obowiązki, jednak od początku 2018 r. podatnicy, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany i zdecydowali się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu, będą mogli pozbyć się jednego z nich.

Ewidencja przychodów a biuro rachunkowe

Przedsiębiorcy rozliczający się z podatku dochodowego na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego są zobowiązani do założenia i prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawowe zasady dotyczące tego dokumentu zawarte są w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.

Zgodnie z przepisami, ewidencja przychodów, a także inne dokumenty księgowe należy przechowywać w siedzibie działalności gospodarczej (lub spółki) albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Ewidencja przychodów – zgłoszenie do urzędu skarbowego

Same zasady przechowywania ewidencji przychodów nie uległy zmianie – zmienił się natomiast obowiązek informacyjny, leżący po stronie przedsiębiorców.

Jeszcze do końca 2017 r., jeśli przedsiębiorca zdecydował się przekazać księgowość swojej firmy biuru rachunkowemu, zobowiązany był do pisemnego powiadomienia właściwego urzędu skarbowego. Na zgłoszenie przewidziane było siedem dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym.

Od stycznia 2018 r. obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy z biurem przestał obowiązywać. Oznacza to, że przedsiębiorca może przekazać swoją ewidencję przychodów do biura rachunkowego w dowolnym momencie, nie generując tym samym dodatkowych formalności wobec urzędu skarbowego.

Uwaga! Formularz zgłoszeniowy CEIDG – także po zmianach – zawierać będzie pozycję dotyczącą danych biura rachunkowego. Przedsiębiorca – zakładając firmę lub aktualizując dane firmowe – może go wypełnić, ale ma również prawo pozostawić tę pozycję pustą.


Zakładasz KPiR? Sprawdź, jakie formalności wiążą się z jej założeniem!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.