• Pomoc ifirma
  • JPK
  • Wysyłanie plików JPK przy pomocy aplikacji Klient JPK 2.0
w JPK Tagi: JPKprofil zaufanyprofil zaufany a JPKpodpis elektroniczny

Klienci korzystający z serwisu ifirma.pl mogą wysyłać pliki Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną na trzy sposoby: bezpośrednio z serwisu ifirma.pl po uprzednim złożeniu upoważnień UPL-1 dla naszych pracowników, przy pomocy Profilu Zaufanego lub przez aplikację ministerialną Klient JPK 2.0, która również jest zintegrowana z Profilem Zaufanym.

Aby wysyłać pliki JPK za pomocą aplikacji klienckiej nazwie Klient JPK 2.0 należy ją pobrać,a następnie zainstalować na swoim komputerze. Jest ona dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.


Ważne!

Aplikacja kliencka Klient JPK 2.0 udostępniana przez Ministerstwo Finansów jest kompatybilna jedynie z systemami Windows oraz Linux. Nie działa w systemie macOS.


Po zainstalowaniu aplikacji Klient JPK 2.0 i jej uruchomieniu należy sprawdzić dostępność aktualizacji:


a następnie należy wybrać Kontynuuj.


W dalszym etapie aplikacja poprosi o utworzenie profilu w aplikacji Klient JPK 2.0 lub też zalogowanie się, jeżeli profil został wcześniej już utworzony.


Aby się zarejestrować należy w miejscu Profil wpisać swój indywidualny login oraz hasło i wybrać przycisk Zarejestruj.


Po poprawnej rejestracji przedsiębiorca zostanie ponownie przeniesiony do logowania. W tym miejscu należy wpisać nadany przez siebie w poprzednim etapie Profil (login) i hasło oraz potwierdzić przyciskiem Zaloguj.


Zanim przedsiębiorca przejdzie do dalszego etapu powinien w menu Opcje określić lokalizację roboczą, w której docelowo będą zapisywane wygenerowane pliki JPK.


Dopóki nie zostanie wybrany Katalog roboczy, w którym docelowo będą zapisywane wygenerowane pliki JPK, nie będzie możliwości ich wysłania. Po określeniu lokalizacji roboczej należy wybrać Zapisz.


W kolejnym etapie można przystąpić do wysłania wygenerowanego i zapisanego na komputerze właściwego pliku JPK.

Generowanie pliku z serwisu ifirma.pl

Aby wygenerować plik z serwisu ifirma.pl przedsiębiorca powinien zalogować się na swoje konto, a następnie ustawić w lewym, górnym rogu miesiąc księgowy, za który ma zostać wygenerowany plik JPK. Następnie należy przejść do zakładki JPK i wybrać z listy rodzaj pliku JPK jaki ma zostać wygenerowany. Gdy odpowiedni plik Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie wskazany, należy wybrać opcję wygeneruj.


Serwis przeniesienie użytkownika do następnej strony, gdzie z trzech dostępnych wariantów wysyłania plików JPK należy wskazać wariant: Klient JPK, poprzez wybór opcji pobierz plik jpk.


Plik zostanie zapiany na komputerze w folderze domyślnym, ustawionym systemowo np. w folderze Pobrane. Należy go przenieść do lokalizacji roboczej, utworzonej wcześniej dla aplikacji ministerialnej Klient JPK 2.0

W kolejnym kroku przedsiębiorca powinien ponownie zalogować się do aplikacji ministerialnej. Następnie zostanie przekierowany do MENU głównego, gdzie będzie mógł przejść do wysyłania plików JPK. W tym celu należy wybrać opcję Wyślij dokument.


W miejscu – Wybór dokumentów do wysłania będzie można dodać właściwy plik JPK.

Aby to zrobić, należy wybrać przycisk Dodaj dokument. Po wybraniu tej opcji, otworzy się wcześniej zdefiniowany Katalog roboczy. Na tym etapie należy wskazać odpowiedni Plik JPK (ten, który ma zostać wysłany).


W kolejnym kroku aplikacja sprawdzi prawidłowość pliku. Gdy dokument jest poprawny można przejść dalej poprzez wybór opcji Kontynuuj.


Następnie przedsiębiorca będzie mógł zarządzać certyfikatami oraz kluczami symetrycznymi (Klucz szyfrujący jest nadany domyślnie) lub po prostu wybrać Kontynuuj.


W dalszym etapie wysyłania plików JPK rozpocznie się przetwarzanie dokumentów. W tym celu należy wybrać opcję Rozpocznij przetwarzanie.


Gdy dokument zostanie przetworzony poprawnie, należy wybrać opcję Kontynuuj, by przejść do procesu wysyłania pliku JPK przy pomocy Profilu Zaufanego.


Następny krok dotyczy złożenia samego podpisu kwalifikowanego, dlatego też przedsiębiorca, który chce wysłać plik JPK przy pomocy Profilu Zaufanego powinien wybrać opcję Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego.


Następnie zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. W tym przypadku należy otworzyć adres URL podświetlony na niebiesko w komunikacie.


W kolejnym etapie przedsiębiorca zostanie przekierowany na stronę Profilu Zaufanego, gdzie należy się zalogować.


Po zalogowaniu do Profilu Zaufanego wyświetlą się dane osobowe oraz dane dokumentu, który ma zostać podpisany Profilem Zaufanym. W tym celu należy wybrać opcję Podpisz profilem zaufanym.


Następnie wyświetli się na stronie komunikat o autoryzacji podpisania dokumentu Profilem Zaufanym. W tym przypadku należy wybrać opcję Autoryzuj i podpisz dokument, co spowoduje ponowne przekierowanie do strony logowania.

Jeżeli przedsiębiorca loguje się za pomocą banku to konieczne będzie wpisanie kodu ze zdrapki, smsKodu, czy też tokena.


Jeśli autoryzacja przebiegła pomyślnie to na komunikacie ostrzegawczym z aplikacji Klient JPK 2.0 będzie możliwe wybranie opcji OK.


Następnie przedsiębiorca otrzyma komunikat, że Podpis Profilem Zaufanym został zakończony sukcesem. Po jego wyświetleniu należy zatwierdzić przyciskiem OK.


W kolejnym etapie zostanie wyświetlone podsumowanie procesu wysyłki i przedsiębiorca będzie miał możliwość ostatecznego wysłania pliku JPK po wybraniu opcji Rozpocznij wysyłkę.

Po poprawnym wysłaniu pliku JPK przedsiębiorca otrzyma stosowny komunikat!


Aby sprawdzić historię wysłanych plików JPK należy w MENU głównym aplikacji Klient JPK 2.0 wybrać opcję HISTORIA, w której przechowywane są operacje wysyłania plików dla wszystkich dotychczasowych sesji wysyłki.


Uwaga! Wszelkie wątpliwości w zakresie wsparcia technicznego aplikacji klienckiej JPK 2.0 należy konsultować bezpośrednio z Krajową Informacją Skarbową.


Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.