Raporty szczegółowe – do czego służą?

w CRM

Raporty szczegółowe to kolejna z opisanych w tym dziale funkcji ifirma.pl. Zestawienie to pozwala na sporządzenie następujących raportów:

 • sprzedaż miesięczna,
 • porównanie sprzedawców,
 • porównanie towarów.

Raporty oparte są na danych o towarach/usługach wprowadzonych na listę standardowych towarów i usług oraz do magazynu.

 
Raporty szczegółowe dostępne są na kontach korzystających z płatnej wersji serwisu.

Aby przejść do Raportów szczegółowych, kliknij:

 • CRM ➡ Raporty szczegółowe
 • lub CRM ➡ Raporty ➡ Więcej… ➡ Raporty szczegółowe

Raporty szczegółowe

Raporty szczegółowe pozwalają na:

 • analizę wielkości sprzedaży poszczególnych towarów/usług w danym okresie (miesiąc, rok, kwartał),
 • analizę wielkości sprzedaży zrealizowanej przez poszczególnych użytkowników dodanych do konta,
 • ustalenie poziomu realizacji założonych celów sprzedażowych (dla towaru/usługi, dla poszczególnych użytkowników) – można je analizować w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym:

 

 • porównanie wartości i ilości sprzedanych towarów/usług dla wybranych użytkowników w analizowanym okresie,
 • porównanie wielkości i wartości sprzedaży poszczególnych towarów/usług,
 • ustalenie średniej ceny sprzedaży towaru/usługi w analizowanym okresie oraz udział sprzedaży towaru/usługi w sprzedaży całkowitej,
 • analizę cen sprzedaży towaru/usługi w wybranym okresie,
 • ustalenie dla danego towaru/usługi 10 najlepszych nabywców,
 • ustalenie wartości sprzedaży zrealizowanej przez wybranego użytkownika w danym okresie oraz udział jego sprzedaży w sprzedaży całkowitej,
 • analiza sprzedaży zrealizowanej przez użytkownika w wybranym okresie (z punktu widzenia wielkości/wartości sprzedaży np. w poszczególnych dniach miesiąca).

 

 

Serwis pozwala na eksport danych do pliku w formacie csv – osobno dla każdego raportu szczegółowego.

Sprzedaż miesięczna

Raport szczegółowy składa się z dwóch elementów:

 • tabeli sprzedaży miesięcznej (lub kwartalnej) poszczególnych towarów i usług
 • oraz tabeli sprzedaży miesięcznej (kwartalnej) dla poszczególnych użytkowników.

Pierwsza tabela pokazuje, ile jednostek danego towaru/ usługi zostało sprzedanych w poszczególnych okresach i w ramach całego roku. Dane w tej tabeli można sortować kolumnami (np. wg identyfikatora towaru, wg ilości sprzedanej w danym roku – od najmniejszej do największej lub odwrotnie).

W obu raportach pokazywane są jedynie te towary/ usługi czy użytkownicy, dla których sprzedaż jest niezerowa. W zestawieniu są widoczne też towary archiwalne (jeśli były sprzedawane) i sprzedaż dokonana przez użytkowników nieaktywnych (jeśli wystawiali faktury).

Cel sprzedaży dla danego towaru można ustalić w zakładce: Faktury ➡ Towary i usługi lub Rachunki ➡ Towary i usługi. Należy kliknąć na identyfikator danego towaru/usługi, a następnie kliknąć przycisk „Ustawienia raportów”. Można ustalić ilościowy cel sprzedaży na miesiąc, kwartał i rok – sumarycznie lub/i dla poszczególnych użytkowników.

Porównanie sprzedawców

W ustawieniach wykresu można wybrać zakres dat, rodzaj towarów, użytkowników, których chcemy porównywać (może być też tylko jeden) i typ wykresu, czyli dane ilościowe lub wartościowe. Dane wartościowe mogą być wyświetlane w wartości netto lub brutto.

Domyślny zakres dat to miesiąc zgodny z wybranym miesiącem księgowym. Po wprowadzeniu ustawień należy kliknąć „generuj wykres”. Pojawi się wykres liniowy pokazujący ilość (lub wartość) sprzedaży dla użytkowników w wybranym okresie, wykres kołowy pokazujący udziały w sumarycznej sprzedaży danego towaru przez każdego użytkownika. Na samym dole widoczna będzie informacja o sprzedaży towaru przez każdego użytkownika w danym okresie (informacja ilościowa lub wartościowa w zależności od wybranych ustawień).

Nie ma ilościowego ograniczenia co do liczby użytkowników, których można porównywać jednocześnie, jednak w przypadku zbyt dużej liczby wykres nie będzie czytelny.

Porównanie towarów

W ustawieniach wykresu można wybrać zakres dat, użytkownika, towary, które chcemy porównać oraz typ wykresu, czyli dane ilościowe lub wartościowe. Dane wartościowe mogą być widoczne w kwotach netto lub brutto.

Po kliknięciu na „generuj wykres” pojawi się wykres liniowy pokazujący sprzedaż poszczególnych towarów w wybranym okresie, wykres kołowy pokazujący udziały w sumarycznej sprzedaży towarów oraz informacja o wartości sprzedaży każdego z porównywanych towarów.

Nie ma ilościowego ograniczenia co do liczby towarów, które można porównywać jednocześnie, jednak w przypadku zbyt dużej liczby wykres nie będzie czytelny.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły