Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku

Skala podatkowa wydaje się być atrakcyjną formą opodatkowania – jedna z niższych stawek, ulgi, koszty uzyskania przychodów to same plusy. Warto jednak pamiętać o „niebezpieczeństwie”, jakim jest drugi próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy a podatek

Do zapłaty wyższej zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego zobowiązany będzie przedsiębiorca, którego dochód do opodatkowania w trwającym roku podatkowym przekroczył 85.528 zł. Oznacza to, że dochody do tej granicznej kwoty będą podlegały opodatkowaniu pierwszą, 18% stawką; natomiast nadwyżka – stawką 32%. Ponadto, po przekroczeniu drugiego progu podatkowego przy wyliczaniu zaliczki nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku.

Uwaga!
Jako dochód do opodatkowania rozumiemy dochód pomniejszony o dodatkowe odliczenia, czyli:

  • Opłacone składki na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie są rozliczane bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu),
  • Stratę z lat ubiegłych (jeśli podatnik zdecydował się na jej rozliczanie już w trakcie roku podatkowego).

Uwaga!
Poniższe przykłady mają na celu zobrazowanie mechanizmu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. W praktyce wartość zaliczki do zapłaty za dany miesiąc pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości możliwej do odliczenia) oraz o zaliczki zapłacone w poprzednich okresach danego roku podatkowego – odliczenia te dla uproszczenia zostały pominięte w przykładach.

 

Przykład 1.
We wrześniu 2017 r. dochód przedsiębiorcy po odliczeniach wyniósł 100.000 zł. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych zaliczka na podatek dochodowy wyniesie:

I próg podatkowy: 85.528 zł * 18% – 556,02 = 14.839,02 zł

II próg podatkowy (z wyrównaniem kwoty wolnej): (100.000 zł – 85.528 zł) * 32% + 556,02 = 14.472 zł * 32% + 556,02 = 5.187,06 zł

Łączna kwota: 14.839,02 zł + 5.187,06 zł = 20.026,08 zł = 20.026,00 zł

Wysoki dochód – czy zawsze drugi próg podatkowy?

Kiedy przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego zbliża się do przekroczeniu drugiego progu podatkowego, pierwszym sposobem na obniżenie dochodu jest zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, najczęściej – przez inwestycje. Wśród najczęściej dokonywanych inwestycji znajdziemy:

  • Zakup środków trwałych, w tym takich z możliwością zastosowania jednorazowej amortyzacji,
  • Kursy i szkolenia dla przedsiębiorcy lub pracowników,
  • Skorzystanie z outsourcingu na podstawie umów cywilnoprawnych – np. na stworzenie i ulepszenie strony internetowej, prowadzenie firmowego bloga,
  • Zakup specjalistycznego oprogramowania.

Mądrze przeprowadzone inwestycje nie tylko obniżają podstawę opodatkowania, dzięki czemu środki finansowe nie są zamrażane w ramach zaliczki na podatek dochodowy; ale również pozwalają na prężny rozwój działalności i maksymalizowanie przychodów w przyszłości.

Mniej popularnym wyjściem z sytuacji jest także rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Według ogólnych zasad taka możliwość powstaje dopiero po zakończeniu roku podatkowego, zatem co do zasady w trakcie trwania roku przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzenia wyższych zaliczek. Nadwyżki są wprawdzie zwracane po rozliczeniu roku, jednak do tego czasu nie jest możliwe dysponowanie zamrożoną gotówką.

Dlatego też przedsiębiorcy decydują się czasem na wystosowanie wniosku do urzędu skarbowego o możliwość opłacania zaliczki w wysokości 18% mimo przekroczenia progu podatkowego – w związku z faktem, że zeznanie roczne zostanie rozliczone wraz z małżonkiem o znacząco niższym dochodzie. Wniosek powinien być uprawdopodobniony – po stronie przedsiębiorcy stoją np. składane w poprzednich latach wspólne rozliczenia roczne. Zgodnie z opinią KIS, jeśli US przyzna przedsiębiorcy takie prawo, może on uwzględniać w swojej zaliczce kwotę wolną od podatku na ogólnych zasadach.

 

Przykład 2.
Przedsiębiorca z przykładu 1 uzyskał od urzędu skarbowego zgodę na opłacanie 18% zaliczki na podatek dochodowy mimo przekroczenia drugiego progu podatkowego.

Zatem zaliczkę od 100.000 zł swojego dochodu do opodatkowania wyliczy następująco:

I próg podatkowy: 100.000 zł * 18% = 18.000 zł

Minus kwota wolna: 18.000 zł – 556,02 zł = 17.443,98 zł = 17.444,00 zł

 

Uwaga!
Jeżeli w danym roku podatkowym dochód zbliża się do granicy drugiego progu podatkowego, warto w kolejnym roku rozważyć zmianę metody rozliczania na podatek liniowy. Ma on stałą 19% stawkę (bez progów podatkowych); z drugiej strony jednak nie jest przy tej metodzie możliwe rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

 

Podatek dochodowy po zmianach – sprawdź, jakie możliwości masz w 2018 r.!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań