Program partnerski Biura Rachunkowego ifirma.pl

Każdy użytkownik serwisu ifirma.pl ma możliwość dołączenia do Programu Partnerskiego polegającego na polecaniu swoim klientom usługi Biuro Rachunkowego ifirma.pl.

Za skuteczne polecenie użytkownik serwisu otrzymuje jednorazową prowizję w wysokości 100 zł, za każdego nowego klienta, a klient użytkownika serwisu otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 50 zł na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.

Użytkownik przed skorzystaniem z promocji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego. Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie serwisu, szczególnie z ofertą indywidualną kierowaną do użytkowników serwisu.

Jak dołączyć do programu partnerskiego?

Opcja dołączenia do programu dostępna jest na koncie użytkownika w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Promocje.

Na dole strony znajdują się informacje na temat programu partnerskiego. Obligatoryjnie osoba zainteresowana skorzystaniem z promocji zapoznaje się z Regulaminem programu. Aktywacja promocji dokonywana jest poprzez wybranie opcji przystąp do promocji.Po zaakceptowaniu regulaminu na koncie użytkownika zostanie uruchomiony program partnerski.Na koncie użytkownika pojawi się tabela, w której na bieżąco będą pojawiały się informacje o nowych rejestracjach oraz podpisanych umowach, będących podstawą do wypłaty prowizji z tyt. polecenia Biura Rachunkowego serwisu ifirma.pl. Pod tabelą użytkownik ma możliwość pobrania kodów promocji w pliku CSV.Domyślnie kody promocji są dołączane, do każdej faktury wysłanej e-mailem przez użytkownika serwisu. Daną opcję można zmienić korzystając z opcji: zmień.Poniżej przykładowa treść maila, jaka zostanie wysłana wraz z fakturą do klienta partnera programu.Czym są kody promocji i jak z nich skorzystać?

Kod promocji to zestaw indywidualnie przypisanych kodów w formacie pliku CSV przydzielanych partnerowi celem ich rozdysponowania osobom chętnym do skorzystania z usług biura rachunkowego, np. kontrahentami, znajomymi będącymi potencjalnymi nowymi użytkownikami serwisu określonymi w regulaminie, jako klienci. Kod promocji daje nowemu użytkownikowi serwisu możliwość otrzymania rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.

W momencie, kiedy nowy użytkownik skorzysta z kodu promocji, na koncie partnera zaktualizuje się stan dotychczasowych rejestracji kont.

Ważne! Użytkownik, który otrzymał kod promocji ma 5 dni od założenia konta na jego uzupełnienie na koncie.

Kod można wpisać w dwóch miejscach. Pierwszy sposób to wpisanie kodu po zalogowaniu się na koncie w zakładce Pulpit.Ta sama opcja widoczna jest w konfiguracji konta w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Promocje.Rozliczenia z partnerem ifirma.pl

Sprawdzenie stanu wykorzystanych kodów za dany miesiąc, a co za tym idzie pełna kontrola nad otrzymanymi prowizjami, dostępna jest na koncie partnera w serwisie ifirma.pl. W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Promocje na dole strony Program partnerski Biura Rachunkowego ifirma.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje.Prowizja wypłacana jest raz w miesiącu, na podstawie faktury wystawionej przez partnera serwisu. Po pojawieniu się informacji o należnej prowizji na koncie, należy wystawić fakturę (zbiorczo ze wszystkimi należnymi za dany miesiąc prowizjami) ze wskazaniem numeru konta do przelewu.

Dane nabywcy na fakturze:
IFIRMA SA
Grabiszyńska 241 G
53-234 Wrocław
NIP 8981647572

Jako nazwę usługi można wpisać “Prowizja za pozyskanie klienta w ramach Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego ifirma.pl”

Fakturę należy wystawić do 10. dnia następnego miesiąca od pojawienia się prowizji i wysłać na adres e-mail: partner@ifirma.pl

Uwaga! Prowizja za pozyskanie klienta naliczana jest w miesiącu następnym po miesiącu, w którym podpisano umowę.

Organizator, zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu, zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie oraz na numer konta podany na wystawionej przez partnera fakturze. W przypadku partnerów będących płatnikami VAT wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Ważne! Opcja poleć ifirma.pl i zbieraj nagrody znajdująca się w zakładce Pulpit jest inną promocją.Dowiedz się, jakie inne korzyści związane z poleceniem serwisu przygotowaliśmy dla naszych użytkowników. Sprawdź, na czym polega wymiana poleceń na atrakcyjne nagrody i skorzystaj z dostępnej na koncie promocji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły