Każdy użytkownik serwisu ifirma.pl ma możliwość dołączenia do Programu Partnerskiego polegającego na polecaniu swoim klientom usługi Biuro Rachunkowego ifirma.pl.

Za skuteczne polecenie użytkownik serwisu otrzymuje jednorazową prowizję w wysokości 100 zł, za każdego nowego klienta, a klient użytkownika serwisu otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 50 zł na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.

Użytkownik przed skorzystaniem z promocji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego. Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie serwisu, szczególnie z ofertą indywidualną kierowaną do użytkowników serwisu.

Jak dołączyć do programu partnerskiego?

Opcja dołączenia do programu dostępna jest na koncie użytkownika w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Promocje.

Na dole strony znajdują się informacje na temat programu partnerskiego. Obligatoryjnie osoba zainteresowana skorzystaniem z promocji zapoznaje się z Regulaminem programu. Aktywacja promocji dokonywana jest poprzez wybranie opcji przystąp do promocji.Po zaakceptowaniu regulaminu na koncie użytkownika zostanie uruchomiony program partnerski.Na koncie użytkownika pojawi się tabela, w której na bieżąco będą pojawiały się informacje o nowych rejestracjach oraz podpisanych umowach, będących podstawą do wypłaty prowizji z tyt. polecenia Biura Rachunkowego serwisu ifirma.pl. Pod tabelą użytkownik ma możliwość pobrania kodów promocji w pliku CSV.Domyślnie kody promocji są dołączane, do każdej faktury wysłanej e-mailem przez użytkownika serwisu. Daną opcję można zmienić korzystając z opcji: zmień.Poniżej przykładowa treść maila, jaka zostanie wysłana wraz z fakturą do klienta partnera programu.Czym są kody promocji i jak z nich skorzystać?

Kod promocji to zestaw indywidualnie przypisanych kodów w formacie pliku CSV przydzielanych partnerowi celem ich rozdysponowania osobom chętnym do skorzystania z usług biura rachunkowego, np. kontrahentami, znajomymi będącymi potencjalnymi nowymi użytkownikami serwisu określonymi w regulaminie, jako klienci. Kod promocji daje nowemu użytkownikowi serwisu możliwość otrzymania rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.

W momencie, kiedy nowy użytkownik skorzysta z kodu promocji, na koncie partnera zaktualizuje się stan dotychczasowych rejestracji kont.

Ważne! Użytkownik, który otrzymał kod promocji ma 5 dni od założenia konta na jego uzupełnienie na koncie.

Kod można wpisać w dwóch miejscach. Pierwszy sposób to wpisanie kodu po zalogowaniu się na koncie w zakładce Pulpit.Ta sama opcja widoczna jest w konfiguracji konta w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Promocje.Rozliczenia z partnerem ifirma.pl

Sprawdzenie stanu wykorzystanych kodów za dany miesiąc, a co za tym idzie pełna kontrola nad otrzymanymi prowizjami, dostępna jest na koncie partnera w serwisie ifirma.pl. W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Promocje na dole strony Program partnerski Biura Rachunkowego ifirma.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje.Prowizja wypłacana jest raz w miesiącu, na podstawie faktury wystawionej przez partnera serwisu. Po pojawieniu się informacji o należnej prowizji na koncie, należy wystawić fakturę (zbiorczo ze wszystkimi należnymi za dany miesiąc prowizjami) ze wskazaniem numeru konta do przelewu.

Dane nabywcy na fakturze:
IFIRMA SA
Grabiszyńska 241 B
53-234 Wrocław
NIP 8981647572

Jako nazwę usługi można wpisać “Prowizja za pozyskanie klienta w ramach Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego ifirma.pl”

Fakturę należy wystawić do 10. dnia następnego miesiąca od pojawienia się prowizji i wysłać na adres e-mail: partner@ifirma.pl

Uwaga! Prowizja za pozyskanie klienta naliczana jest w miesiącu następnym po miesiącu, w którym podpisano umowę.

Organizator, zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu, zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie oraz na numer konta podany na wystawionej przez partnera fakturze. W przypadku partnerów będących płatnikami VAT wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Ważne! Opcja poleć ifirma.pl i zbieraj nagrody znajdująca się w zakładce Pulpit jest inną promocją.Dowiedz się, jakie inne korzyści związane z poleceniem serwisu przygotowaliśmy dla naszych użytkowników. Sprawdź, na czym polega wymiana poleceń na atrakcyjne nagrody i skorzystaj z dostępnej na koncie promocji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.