PIT roczny poza serwisem – jakie dane pobrać z konta?

w Zakończenie roku i zeznanie roczne

 

Klienci księgowości internetowej serwisu ifirma.pl mogą samodzielnie dokonać rozliczenia rocznego przez naszą aplikację pitroczny.pl. Użytkownik oprócz danych z działalności gospodarczej może tam również wprowadzić informacje o innych źródłach przychodów, sporządzić zeznanie wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Skorzystanie z funkcji jest bezpłatne. Sprawdź jakie to proste!

Jeśli jednak przedsiębiorca chce wykonać zeznanie roczne poza serwisem konieczne będzie przygotowanie odpowiednich danych.

1. Remanenty

Bez względu czy prowadzimy działalność handlową czy usługową jesteśmy zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. W serwisie w zakładce Majątek ➡ Remanenty wprowadzamy remanent początkowy i remanent końcowy. Na ich podstawie wyliczamy tzw. różnicę remanentową, która ma bezpośredni wpływ na zeznanie roczne.
 

 
Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.
 
▲ wróć na początek

2. Przychody i koszty

Wszystkie zapisy są ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów. Do zeznania będą potrzebne dane z ostatniego miesiąca, w którym była prowadzona działalność w danym roku. Jeśli firma była prowadzona cały rok to przychody i koszty spisujemy z grudnia. W tym celu przechodzimy do zakładki Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów.

 

 

Następnie korzystamy z opcji wygeneruj zestawienie.

 

 

Po jej wybraniu należy wskazać zakres dat za jaki ma być stworzone,
 

 

zaznaczyć opcję Uwzględniaj wartość remanentów, a następnie dodać remanent z listy.
 

 

Aby stworzyć zestawienie należy użyć opcji wygeneruj.
 

 

Wówczas pojawi się tabela z podziałem na poszczególne miesiące oraz podsumowanie przychodów i kosztów z uwzględnieniem różnicy remanentowej. Zestawienie można wydrukować.
 

 

WAŻNE!
Jeśli w trakcie roku były uzupełniane w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT jakieś dodatkowe przychody lub koszty, które wpływały na wyliczenie PIT-5 np. dane ze spółki cywilnej lub najmu (opodatkowanego na zasadach ogólnych), to nie będą one widoczne w KPiR ani wygenerowanym zestawieniu. Takie dochody należy wykazać w zeznaniu na podstawie odrębnych zestawień lub dokumentów, które stanowiły podstawę ujęcia ich w serwisie.

 
▲ wróć na początek

3. Strata

Jeśli Użytkownik w danym roku rozliczał stratę informację o jej wysokości wprowadzał do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT.

 

 

 
▲ wróć na początek

4. Składki ZUS

Składki ZUS mogą podlegać odliczeniu tylko wtedy, gdy zostały opłacone. Jeśli przedsiębiorca nie ma żadnych zaległości i wpłacał składki ZUS terminowo to łączną kwotę rozliczonych w danym roku składek ZUS może odnaleźć w deklaracji PIT-5/5L za grudzień.

 

 

W pozycji Suma zapłaconych składek na ub. społeczne jest łączna kwota zapłacona w danym roku na ubezpieczenie społeczna, zaś Suma odliczonych składek na ub. zdrowotne zawiera już kwotę możliwą do odliczenia od podatku za dany rok.

W przypadku Funduszu Pracy – kwota tej składki jest zawarta w ogólnych kosztach w KPiR

UWAGA!
Jeśli działalność w trakcie roku była zawieszona do kwot z ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/5L w serwisie należy dodać kwoty składek ZUS, które zostały opłacone już po zawieszeniu działalności, ale jeszcze w danym roku podatkowym.

 
▲ wróć na początek

5. Należne zaliczki

Aby uzyskać informacje o poszczególnych zaliczkach na podatek dochodowy, które wynikały do zapłaty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, trzeba w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje otworzyć każdą deklarację PIT-5/5L

 

 

i sprawdzić kwoty w pozycji Zaliczka za miesiąc.

 

 

 
▲ wróć na początek

6. Ulga na złe długi w PIT – dane do załącznika PIT/WZ

Począwszy od rozliczenia za 2020 r. do deklaracji PIT-36/PIT-36L może zostać dołączony załącznik PIT/WZ. Stanowi on informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Więcej o tym na czym polega tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym można przeczytać tutaj.

Przede wszystkim do wypełnienia załącznika PIT/WZ są potrzebne dane o płatnościach za faktury zarówno sprzedaży jak i dane dotyczące dokumentów zakupu.

Informacje o płatnościach bądź ich braku przedsiębiorca znajdzie przede wszystkim na swoim koncie bankowym, bądź na dokumencie w przypadku płatności gotówkowych. W serwisie daty zapłaty za wydatki można sprawdzić między innymi w zakładce:

 • Agenda ➡Agenda w podzakładce wydatki:
 •  

   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

  lub

 • Wydatki ➡ Lista wydatków:
 •  

   

  Po wybraniu numeru wydatku w Agendzie lub na Liście wydatków można zobaczyć szczegóły dotyczące dokonanych płatności:

   

   

  W przypadku zapłaty za faktury sprzedaży najczęściej faktura widnieje jako opłacona, opłacona częściowo bądź nieopłacona.

  To czy faktura sprzedazy jest opłacona, opłacona częściowo czy nie jest opłacona można sprawdzić między innymi w zakładce:

 • Agenda ➡Agenda w podzakładce przychody:
 •  

   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

 • Faktury ➡ Lista faktur:

 

 

▲ wróć na początek

Czy podatek z zeznania rocznego można zmniejszyć? – Sprawdź jak skorzystać z ulg i odliczeń!

 

Autor: Magdalena Rojewska, Aneta Sobkowicz – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły