Osoba współpracująca – składki ZUS

w PracownicyRozliczenia ZUS Tagi: 2019osobarodzinaskładkiwspółpracującazmianyZUS

Zmiany w zakresie podatku dochodowego wprowadzone od 2019 r. ułatwiają przedsiębiorcom zatrudnianie członków rodziny – dzięki możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonków oraz dzieci. Warto wobec tego znać zasady rozliczenia członków rodziny w zakresie ZUS.

Osoba współpracująca w rozumieniu ZUS

Zatrudnienie członka rodziny według ZUS jest w większości przypadków traktowane jako zatrudnienie osoby współpracującej. Według przepisów przez osobę współpracującą rozumiemy:

  • Małżonka,
  • Dzieci (własne, małżonka bądź przysposobione),
  • Rodziców,
  • Macochę oraz ojczyma,

którzy pozostają z przedsiębiorcą w jednym gospodarstwie domowym i pracują wraz z nim w przedsiębiorstwie.


 

Uwaga!
Zgodnie z przepisami o PIT, ograniczenie dotyczące kosztów uzyskania przychodu dotyczyło jedynie małżonków oraz nieletnich dzieci – pozostali pracownicy uznawani w świetle przepisów ZUS za osoby współpracujące nie byli objęci tym ograniczeniem.

 

Zatrudnienie członka rodziny, a składki

Decydując się na zatrudnienie członka rodziny jako osoby współpracującej, przedsiębiorca powinien pamiętać o specyficznych zasadach wyliczania składek ZUS. Zatem, jeśli współpraca będzie się odbywać na zasadach określonych tutaj, składki należy naliczać według takich samych zasad, jak składki przedsiębiorcy*, chyba że osoba współpracująca posiada inny tytuł ubezpieczenia – w takiej sytuacji z działalności opłacana będzie wyłącznie składka zdrowotna.

Poniżej znajduje się wysokość składek ZUS dla osoby współpracującej, gdzie współpraca jest jedynym tytułem do ubezpieczenia:

Rodzaj ubezpieczenia
Duży ZUS w zł
w 2021 r
Z dobrowolnym ub. chorobowym
Bez dobrowolnego ub. chorobowego
Emerytalne
(19,52%)
693,58 693,58
Rentowe
(8%)
284,26 284,26
Wypadkowe
(1,67% do 9 ubezpieczonych)
59,34 59,34
Chorobowe
(2,45%)
87,05 0,00
Fundusz Pracy
(2,45%)
87,05 87,05
Zdrowotne w 2022 roku wynosi:

  • od stycznia do czerwca 9% × 6221,04 zł = 559,89 zł.
  • od lipca do grudnia 9% × 4665,78 = 419,92 zł

559,89 (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022)

419,92 (od 1 lipca do 31 grudnia 2022)

559,89 (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022)

419,92 (od 1 lipca do 31 grudnia 2022)

Podsumowanie 1.771,17 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022)

1631,20 zł (od 1 lipca do 31 grudnia 2022)

1684,12 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022)

1544,15 zł (od 1 lipca do 31 grudnia 2022)

 

*Uwaga!
Zatrudnienie osoby współpracującej nie może zostać objęte ulgą na start, składkami preferencyjnymi czy małym ZUS plus od przychodu, nawet jeśli zatrudniający przedsiębiorca korzysta z tej opcji. Jeśli jest to jedyny tytuł ubezpieczenia, należy opłacać składki ZUS w standardowej, pełnej wysokości tzw. Dużego ZUS.

 

Ponad to, należy mieć na uwadze, że osoby współpracujące poniżej 26 roku życia, z którymi została zawarta np. umowa o pracę, lub umowa zlecenia są objęte tzw. ulgą dla młodych, czyli zwolnieniem z PIT, więcej na ten temat tutaj

Warto dodatkowo pamiętać o fakcie, że nawet bezpłatna pomoc osoby współpracującej powinna zostać objęta składkami ZUS – tak jak w przypadku umowy o pracę, na zasadach tożsamych z naliczaniem ZUS przedsiębiorcy.
 


Nie tylko osoba współpracująca – sprawdź, jak pracować z małżonkiem w jednej firmie!

 

Autor: Anna Kubalka, Patrycja Tokarska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły