Księgowanie faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawionej poza serwisem

  • Pomoc ifirma
  • Ewidencje
  • Księgowanie faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawionej poza serwisem
w Ewidencje

Fakturę dokumentującą odwrotne obciążenie do serwisu wprowadza się poprzez zakładkę:

    „Faktury” ➡ „Inne przychody” ➡ „Przychód uniwersalny VAT” ze stawką “0%”

Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 wartość sprzedaży będzie na niej błędnie wykazana w polu numer 13. Należy taką deklarację przeedytować, pomniejszając wartość pola 13 o kwotę z omawianej faktury i wprowadzając tę samą kwotę w polu 31.

Ścieżka jest właściwa dla deklaracji VAT-7/7K(16). Można ją wprowadzić poprzez zakładkę „Deklaracje”, w której należy kliknąć w numer deklaracji, a następnie wybrać „Szczegóły” ➡ „Edytuj”. Po wprowadzeniu zmian u dołu strony należy zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Uwaga! Jeśli po ręcznej zmianie deklaracji zostanie ona zaktualizowana w serwisie poprzez ponowne wygenerowanie deklaracji VAT (wybranie opcji „VAT”) w danym miesiącu księgowym, to ręczne zmiany zostaną usunięte. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne edytowanie deklaracji i poprawienie jej w sposób właściwy dla danego przypadku.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI