w Pojazdy

Wydatki poniesione przed datą 31.01.2018 r.

Opłatę za bilety parkingowe można zaksięgować w serwisie na podstawie faktury lub dowodu wewnętrznego.

Księgowanie faktury

W przypadku opłaty za bilety parkingowe warto postarać się o wydanie faktury na dane firmy. Wtedy też taką fakturę można zaksięgować jako:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Faktura”

Księgowanie dowodu wewnętrznego

W sytuacji gdy nie ma możliwości uzyskania faktury, rozliczenie kosztu będzie możliwe na podstawie dowodu wewnętrznego. W tej sytuacji nie będzie już możliwości odliczenia podatku VAT.

Dowód wewnętrzny należałoby wystawić poza serwisem i wprowadzić koszt na podstawie dowodu poprzez zakładkę:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Inny”

Bilety z danego miesiąca można podpiąć pod jeden dowód wewnętrzny i wprowadzić w jednej, zsumowanej kwocie na zakończenie miesiąca. W przypadku pojazdów niefirmowych wydatki wykazane na podstawie dowodu zostaną zaliczone do kosztów standardowo, w ramach limitu kilometrówki.

Wzór dowodu wewnętrznego dostępny jest tutaj.

Wydatki poniesione po dacie 01.01.2019 r.

Opłatę za bilety parkingowe można zaksięgować w serwisie na podstawie faktury lub dowodu wewnętrznego.

Księgowanie faktury

W przypadku opłaty za bilety parkingowe warto postarać się o wydanie faktury na dane firmy. Wtedy też taką fakturę można zaksięgować jako:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Faktura”

Księgowanie dowodu wewnętrznego

W sytuacji gdy nie ma możliwości uzyskania faktury, rozliczenie kosztu będzie możliwe na podstawie dowodu wewnętrznego. W tej sytuacji nie będzie już możliwości odliczenia podatku VAT.

Dowód wewnętrzny należałoby wystawić poza serwisem i wprowadzić koszt na podstawie dowodu poprzez zakładkę:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Inny”

Bilety z danego miesiąca można podpiąć pod jeden dowód wewnętrzny i wprowadzić w jednej, zsumowanej kwocie na zakończenie miesiąca.


Uwaga!
Od stycznia 2019 przedsiębiorcy, wykorzystujący swój prywatny samochód do prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli zaliczać do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków związanych z ich bieżącą eksploatacją (w miejsce dotychczas stosowanej kilometrówki).


Wzór dowodu wewnętrznego dostępny jest tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.