Kasa fiskalna – dla kogo od pierwszej transakcji w 2018 r.?

Od początku 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy wprowadziło ono zmiany w zakresie braku możliwości skorzystania ze zwolnienia ze względu na obroty? Sprawdźmy.

Kasa fiskalna – brak możliwości skorzystania ze zwolnienia

Lista działalności zobligowanych do posiadania kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej została zawarta – podobnie jak w poprzednich latach – w par. 4 nowego rozporządzenia. Obejmuje ona obecnie (zmiany w 2018 r. zaznaczone pogrubioną czcionką):

 • dostawy:
  • gazu płynnego,
  • części do silników oraz samych silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu,
  • nadwozi do pojazdów silnikowych,
  • przyczep i naczep oraz kontenerów,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (bez motocykli), które nie zostały sklasyfikowane w innym miejscu,
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego (poza lampami elektronowymi i innymi elementami elektronicznymi oraz częściami do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem,
  • sprzętu fotograficznego (bez części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego),
  • wyrobów z metali szlachetnych (jeśli nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT),
  • nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych),
  • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych (z zawartością alkoholu powyżej 0,5%) – poza sprzedażą w samolocie,
  • perfum i wód toaletowych (poza sprzedażą w samolocie),


 • świadczenie usług:
  • przewozu pasażerskiego w samochodowej komunikacji (poza wymienionymi w poz. 15 i 16 załącznika) oraz przewozu osób i ich bagażu taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych lub motorowerów,
  • badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (poza osobami wymienionymi w poz. 51 załącznika),
  • prawniczych (poza wymienionymi w poz. 28 załącznika)
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem,
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne,
  • wymiany walut (poza bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi). 

Sprawdź, jakie obowiązują zasady prowadzenia ewidencji i korygowania błędów na kasie fiskalnej!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły