w Ewidencje
Zaliczka otrzymana za eksport towarów generuje obowiązek rozliczenia VAT, natomiast nie powoduje jeszcze powstania przychodu.

Zasadniczo możliwe jest zastosowanie stawki 0% VAT już przy rozliczeniu zaliczki, pod warunkiem, że:

  • wywóz towarów nastąpi w ciągu dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę
  • oraz że zostanie to w tym terminie udokumentowane dowodem wywiezienia towaru.

W serwisie zaliczkę należałoby udokumentować fakturą. Można to zrobić w zakładce:

    „Faktury” ➡ „Wystaw inną” ➡ „pozostałe rodzaje” ➡ „Eksport towarów”

Po zapisaniu wartość netto zapisaną jako przychód należałoby wyksięgować z KPiR:

    „Faktury” ➡ „Inne przychody” ➡ „Przychód uniwersalny nie VAT”,

gdzie jako kolumnę księgi wybieramy „Wartość sprzedanych towarów i usług”, a wartość netto z faktury wpisujemy ze znakiem minus.

Na podstawie powyższych zapisów w deklaracji VAT-7/VAT-7K transakcja zostanie poprawnie wykazana w zakresie podatku VAT. Natomiast zaliczka nie będzie miała wpływu na podatek dochodowy.

Po dokonaniu dostawy towarów

Po dokonaniu dostawy towarów należałoby wykazać wyksięgowany wcześniej przychód. Można to zrobić w zakładce:

    „Faktury” ➡ „Inne przychody” ➡ „Przychód uniwersalny nie VAT”,

gdzie jako „Wpis do KPiR” należy wybrać „Wartość sprzedanych towarów i usług” – ten wpis dodajemy na plus.

Jeśli zaliczka nie obejmowała całej wartości zamówienia, to na pozostałą część należałoby wystawić fakturę:

    „Faktury” ➡ „Wystaw inną” ➡ „pozostałe rodzaje” ➡ „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.