w Pojazdy
Zgodnie z przepisami wartość netto wydatku należy księgować w okresie, w którym została wystawiona dokumentująca go faktura. Podatek VAT można natomiast odliczyć w okresie, w którym u kontrahenta powstał obowiązek podatkowy i otrzymano fakturę, lub w jednym z dwóch kolejnych.

Prawo do odliczenia VAT w innym miesiącu

Jeśli miesiąc, w którym wystawiono fakturę minął, ale nadal przysługuje bieżące prawo do odliczenia VAT, to fakturę za zakup paliwa uprawniającą do odliczenia 50% podatku VAT księguje się w dwóch krokach.

Krok pierwszy

  1. Jako miesiąc księgowy (w lewym górnym rogu) ustawiamy miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury,
  2. w zakładce „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Inny” wprowadzamy kwotę netto + 50% nieodliczonego podatku VAT (w jednej zsumowanej kwocie).

Krok drugi

  1. Jako miesiąc księgowy (w lewym górnym rogu) ustawiamy miesiąc, w którym chcemy odliczyć podatek VAT,
  2. w zakładce „Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „Dodaj pozycję ewidencji zakupu VAT” wprowadzamy 50% wartości netto z faktury.

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację „PIT-5”. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – bez korekty VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie w kosztach jedynie kwoty netto powiększonej o 50% podatku VAT, co do którego nie przysługuje prawo do odliczenia. Aby wprowadzić taki wydatek:

  1. Ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
  2. w zakładce „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Inny” wpisujemy kwotę netto + 50% nieodliczonego podatku VAT (w jednej zsumowanej kwocie).

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację „PIT-5”. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – z korektą VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie całego wydatku i złożenie korekty deklaracji VAT. Aby wprowadzić taki wydatek:

  1. Ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
  2. wpisujemy kwotę w zakładce: „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Zakup paliwa” ➡ „Faktury”

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację „PIT-5”. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Następnie należy również zaktualizować deklarację „VAT-7” i sporządzić jej korektę. W tym celu należy kliknąć w jej numer i wybrać „Szczegóły” ➡ „Edytuj”. Jako cel złożenia deklaracji w pozycji 7 należy oznaczyć korektę, a na dole strony uzupełnić przyczynę składania korekty deklaracji. Sporządzoną korektę można wysłać z serwisu ifirma.pl.

Uwaga! Jeśli w korygowanej deklaracji wystąpiła nadwyżka podatku VAT naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy, to skorygowania będą wymagały także kolejne deklaracje VAT. Deklaracje korygujemy wtedy do pierwszej deklaracji, w której wystąpił VAT należny do opłacenia (włącznie z tą deklaracją) bądź – jeśli powyższa sytuacja nie miała jeszcze miejsca – aż do deklaracji bieżącej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.