Jak zaksięgować naprawę powypadkową samochodu firmowego

w Pojazdy
Sposób rozliczenia powypadkowej naprawy samochodu firmowego jest uzależniony od tego, czy pojazd był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC.

Samochód posiada AC

Wydatki na powypadkową naprawę samochodu firmowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy uszkodzony pojazd posiada dobrowolne ubezpieczenie AC. Dniem poniesienia kosztu jest data wystawienia faktury dokumentującej koszty naprawy.

Księgowanie faktury za naprawę samochodu

Fakturę za powypadkową naprawę samochodu firmowego wprowadzamy w serwisie z poziomu:

  • „Pojazdy” ➡ „Wszystkie operacje” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty-faktura VAT”➡ zaznaczając „Zapłacono całość w dacie wystawienia”.
  • lub „Wydatki” ➡ „Dodaj wydatek” ➡ „Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu” ➡ „Inne koszty-faktura” ➡ zaznaczając „Zapłacono całość w dacie wystawienia”.

Tym sposobem będzie zaksięgowany koszt naprawy w KPiR, jak również odliczony podatek VAT w ewidencji zakupów VAT (odliczenie VAT następuje na podstawie określonego w serwisie typu pojazdu dla wydatków).

W przypadku pojazdu ciężarowego będzie to odliczenie 100% VAT; z kolei dla samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych (zarówno w działalności jak i prywatnie) – odliczenie 50% VAT. Pozostała nieodliczona część VAT stanowi koszt (zostanie automatycznie doliczona do kwoty netto z faktury).

Odszkodowanie

Otrzymane odszkodowanie za szkodę dotyczącą składnika majątku, jakim jest samochód firmowy będzie stanowić przychód z działalności.
Przychód ten powstanie w dacie otrzymania odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie jest przekazywane bezpośrednio na konto warsztatu samochodowego, podatnik powinien dokonać zapisu pod datą przekazania tych środków.

Księgowanie przyznanego odszkodowania

Przychód z tytułu odszkodowania wprowadzamy w serwisie z poziomu:

    „Faktury” ➡ „Inne przychody” ➡ „Przychód uniwersalny nie VAT”, wpis do KPiR „Pozostałe przychody”.

Brak ubezpieczenia AC – brak wpisu do KPiR

W sytuacji, gdy samochód nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia AC, wydatki związane z powypadkową naprawą takiego samochodu nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym wartość odszkodowania w części, w jakiej pokrywa koszty naprawy samochodu nie stanowi przychodu z działalności. Przychodem będzie ewentualna nadwyżka odszkodowania nad kosztami naprawy pojazdu.

Odliczenie VAT w przypadku nieposiadania AC

Przy odliczaniu VAT z faktury za powypadkową naprawę pojazdu firmowego nie ma znaczenia czy samochód został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Odliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych.

Sposób księgowania zależy od tego, czy mamy do czynienia z samochodem ciężarowym (odliczenie 100% VAT) czy osobowym, wykorzystywanym do celów mieszanych (odliczenie 50% VAT).

Fakturę za naprawę samochodu wprowadzamy w serwisie z poziomu:

  • „Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT”,
  • odliczenie 100% VAT ➡ wprowadzamy kwotę netto z faktury pod odpowiednią stawką VAT, przeliczamy i zatwierdzamy,
  • odliczenie 50% VAT ➡ wprowadzamy kwotę netto z faktury pod odpowiednią stawką VAT, przeliczamy i wybieramy funkcję „przełącz” zmieniając kwotę w polu VAT na 50% kwoty z faktury ➡ następnie zatwierdzamy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły