w Faktury

Aby wystawić fakturę dla osoby fizycznej bez numeru NIP należy podczas wystawiania faktury w części Nabywca kliknąć symbol plusa, a następnie przycisk + wprowadź samodzielnie.

Otworzy się formularz z danymi kontrahenta do wypełnienia. Dane, które należy wypełnić, to nazwa, identyfikator i adres nabywcy – kod pocztowy i miejscowość.

Możliwość komentowania jest wyłączona.