W celu dokonania rejestracji w zakresie podatku VAT i VAT-UE przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego wniosek VAT-R. Użytkownicy serwisu ifirma.pl posiadający w nim konto interaktywny wniosek znajdą na swoim koncie w zakładce Narzędzia ➡ Formularz CEIDG-1/VAT-R.

Natomiast użytkownicy serwisu nieposiadający konta, wniosek znajdą na stronie serwisu ifirma.pl w zakładce Własna firma ➡ Zakładanie działalności gospodarczej.

Następnie należy wybrać opcję “Załóż firmę z naszą pomocą. Wypełnij CEIDG”.

Po przejściu na stronę IFIRMA.PL – CEIDG należy wybrać zakładkę Deklaracja VAT-R.

Aby wypełnić interaktywny wniosek na stronie serwisu należy posiadać nadany numer NIP, bez jego podania wniosek nie zostanie prawidłowo wypełniony. Jako Cel złożenia wniosku należy wybrać rejestracyjny. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jest to urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W polu Typ podatnika należy wybrać osoba fizyczna.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski należy zaznaczyć checkbox “Siedziba lub stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się poza terytorium Polski”. We wniosku pojawią się dodatkowe pola wymagające uzupełnienia, takie jak Organ podatkowy w kraju, w którym podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania oraz Adres zagranicznego organu podatkowego.

Dane osobowe – w tym miejscu obowiązkowo wypełniamy wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką, czyli dane przedsiębiorcy. Po wypełnieniu pozycji w danych osobowych należy wskazać Dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista gmin przynależąca do wskazanego powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku.

Po wypełnieniu pierwszej strony wniosku wybieramy opcję Dalej. W części Okoliczności określające obowiązek podatkowy w Ogólne informacje przedsiębiorca zaznacza checkbox: “podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy“. Po dokonaniu wyboru pojawi się pole Data: tu należy wpisać dzień, miesiąc i rok, od którego naczelnik urzędu skarbowego ma dokonać rejestracji do podatku VAT. Data ta nie może być wcześniejsza, niż dzień złożenia wniosku.

W pozycji Obowiązek podatkowy u małych podatników podczas rejestrowania działalności można zaznaczyć wybór metody opodatkowania – metoda kasowa. Wybierają ją natomiast jedynie ci podatnicy, którzy zdecydowali się na jej stosowanie w swojej działalności gospodarczej. Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są zainteresowani jej stosowaniem pomijają całkowicie daną pozycję. W celu zapoznania się z powyższą metodą polecam artykuł na ten temat zamieszczony na stronie naszego serwisu: Metoda kasowa dla małych podatników

Pozycję Deklaracje kwartalne pomijają podatnicy dokonujący rejestracji do podatku VAT. Ponieważ przez pierwsze 12 miesięcy nie mają prawa do rozliczania kwartalnego.

Pozycję Szczególne procedury zaznaczają przedsiębiorcy opodatkowani na ryczałcie usługi taksówek osobowych lub rezygnujących z formy opodatkowania ryczałtem, firmy handlujące złotem lub je przetwarzające.

W części Informacje dotyczące składania deklaracji w pozycji rodzaj deklaracji należy zaznaczyć VAT-7. Po wybraniu deklaracji należy uzupełnić pozycję Kwartał/miesiąc i rok za który podatnik złoży pierwszą deklarację, gdzie przedsiębiorca podaje miesiąc i rok, za który złoży pierwszą deklarację VAT-7.

W przypadku podatników podatku VAT chcących również dokonać rejestracji do VAT-UE, należy zaznaczyć w części Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w pozycji Rejestracja podatników VAT UE checkbox “podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym dostawy, do której stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług.” Po dokonaniu wyboru pojawi się pozycja na wpisanie Przewidywana data rozpoczęcia/zaprzestania dokonywania czynności wymienionych w punktach 1-4, gdzie wpisuje się dzień-miesiąc–rok, planowanej transakcji.

Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, jest polem obowiązkowym i należy zaznaczyć opcję Tak lub Nie. Po wybraniu opcji Tak, należy pamiętać o dokonaniu opłaty za wydanie decyzji w kwocie 170 zł i załączeniu do wniosku potwierdzenia dokonania transakcji. Opłaty dokonujemy na konto Urzędu Miasta/Gminy. Następnie należy wybrać Dalej.

Na kolejnej stronie należy podać Dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz Data wypełniania wniosku.

UWAGA! Na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl. Gdy wniosek wypełnia klient serwisu, posiadający konto oraz, gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.

Na następnej stronie można dokonać rejestracji do serwisu IFIRMA.PL – CEIDG. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.

Ostatnim krokiem jest wydrukowanie dokumentu, poprzez opcję “wydrukuj dokument” – wniosek zostanie wygenerowany w pliku PDF i będzie można zapisać go na dysku komputera. Wydrukowany i podpisany dokument, należy dostarczyć do urzędu skarbowego. W przypadku, gdy wniosek będzie składany osobiście lub przez osoby trzecie, powinno się mieć jego dwa egzemplarze, wówczas jeden zostanie w urzędzie na drugim przedsiębiorca otrzyma pieczątkę potwierdzającą przyjęcie wniosku do urzędu. W przypadku wysyłania wniosku za pośrednictwem poczty wystarczy jeden egzemplarz, ponieważ podbita przez urząd kopia nie zostanie nam odesłana. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał uzyskać potwierdzenie rejestracji należy do wniosku dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Wniosek najlepiej wysłać listem poleconym. W swojej dokumentacji można przechowywać kopię VAT-R z potwierdzeniem nadania listu do urzędu. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, liczy się data stempla pocztowego, to ona określa terminowość złożenia VAT-R.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym ogólnych informacji na temat wypełniania wniosku VAT-R: Jak wypełnić prawidłowo wniosek VAT-R?


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.