Jak opłacić fakturę za usługi Biura Rachunkowego?

  • Pomoc ifirma
  • Jak opłacić fakturę za usługi Biura Rachunkowego?
w

 

 

Informacje o płatnościach

Klienci Biura Rachunkowego wnoszą opłaty za usługi Biura na podstawie wystawionej faktury.
Faktura generowana jest na koncie Klienta na koniec miesiąca kalendarzowego,
po rozliczeniu przez Księgowego liczby zaksięgowanych dokumentów i usług dodatkowych.

Przykład 1.
Księgowy zakończył rozliczenia księgowe za m-c 05/2020 w miesiącu 06/2020 po sporządzeniu rozliczeń podatkowych.
Faktura została wystawiona z datą 30.06.2020 r. z terminem płatności do 14.07.2020 r.

Miesięczna cena usługi uzależniona jest od liczby przekazanych przez Klienta dokumentów do księgowania.

W Usłudze Biura Rachunkowego obowiązują dwa pakiety:

  • pakiet MINI 99 zł netto – do 10 zaksięgowanych dokumentów kosztowych,
  • pakiet MIDI 129 zł netto – do 30 zaksięgowanych dokumentów kosztowych z obsługą 2 pracowników.

Do podstawowych opłat w pakietach Biura Rachunkowego mogą być doliczone opłaty za usługi dodatkowe w Biurze Rachunkowym i usługi które nie są objęte abonamentem.

W przypadku większej liczby dokumentów przekazywanych do księgowania obowiązuje wycena indywidualna usługi.

Szczegółowy cennik usług Biura Rachunkowego znajduje się tutaj.

W Biurze Rachunkowym nie ma 30 dniowego okresu testowego, tak jak w przypadku usługi Księgowość Internetowa, gdzie Użytkownik samodzielnie dokonuje księgowań w serwisie, są natomiast przewidziane promocje.
Jeżeli Użytkownik podpisze umowę z Biurem rachunkowym i posiada kod w ramach Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego ifirma.pl od osoby polecającej Biuro Rachunkowe, w ramach programu otrzyma 50 zł rabatu przy pierwszej fakturze za usługi Biura Rachunkowego. Użytkownik który polecił serwis tej osobie otrzymuje 100 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu partnerskiego znajdują się tutaj.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej obowiązuje inny Cennik usług Biura Rachunkowego. Informacje na temat opłat za usługi Biura rachunkowego ifirma.pl w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej znajdują się tutaj.

Informacja o wystawionej fakturze za usługi Biura Rachunkowego oraz terminie płatności znajdują się po zalogowaniu się na koncie w części Rozliczenie z operatorem, tj. w zakładce Pulpit ➡ Pulpit ➡ Rozliczenia z operatorem.

 
 

Informacja znajduje się również w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 14 dnia miesiąca kalendarzowego.
Przy dwóch nieopłaconych fakturach system automatycznie blokuje konto.
Blokada powoduje brak dostępu do wszystkich miesięcy księgowych na koncie.
Konto jest odblokowane po dokonaniu wpłaty przez Użytkownika i zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Blokada może być zdjęta z konta również po przesłaniu przez Użytkownika potwierdzenia przelewu bezpośrednio na adres e-mail Księgowej bądź na adres e-mail br@ifirma.pl lub bok@ifirma.pl.
Wpłaty są księgowane na podstawie otrzymywanych z banku wyciągów bankowych.
Księgowanie wpłat może trwać kilka dni i jest zależne między innymi od sesji w banku i dni wolnych od pracy.
 

Ważne! Każdy Użytkownik serwisu posiada indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do jednego konta.

 
Dokonanie opłaty na inny indywidualny numer rachunku bankowego w serwisie spowoduje zaksięgowanie wpłaty na innym koncie i może spowodować blokadę konta w serwisie.

W sytuacji gdy wpłata została dokonana na inne konto w serwisie Użytkownik powinien napisać prośbę o przeksięgowanie wpłaty na właściwe konto. W treści korespondencji należy podać login, na którym jest zaksięgowana wpłata i login konta na które należy przeksięgować dokonaną opłatę. Do korespondencji należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Dane do przelewu (numer faktury, indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do konta oraz informacja w jaki sposób należy opisać przelew) znajdują się w zakładce
Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia.

 
 

  

Formy płatności

Użytkownik może dokonać opłaty faktury przelewem z konta bankowego lub na poczcie za pomocą druku przelewu.
Nie ma możliwości dokonania opłaty za pomocą szybkiej płatności.
Druk przelewu można wygenerować w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia.

  

Po wybraniu opcji druk przelewu pojawi się formularz Przelew, w którym można uzupełnić pola Termin płatności oraz Datę opłacenia przelewu, następnie należy wybrać opcję zatwierdź.

  

Wygenerowany formularz przelewu można edytować, pobrać w formacie pdf wybierając opcję wydrukuj lub usunąć.

  

Klient Biura Rachunkowego może także dokonać płatności za pomocą kodu QR.
Kod ten zawiera zaszyfrowane dane do płatności.
Można go odczytać za pomocą aplikacji banku na swoim telefonie.
Opcję zapłaty przy użyciu kodu QR można znaleźć w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia ➡ pokaż kod qr.

  

  

Informacje o wystawionych fakturach za usługi biura rachunkowego znajdują się w zakładce
Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia ➡ twoje faktury.

  

Natomiast informacje o dokonanych wpłatach znajdują się w zakładce
Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia ➡ twoje wpłaty.

  

 

Autor: Małgorzata Czapińska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły