w Faktury

Faktura może zostać anulowana w sytuacji, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

  • nie doszło do wykonania usługi lub dostawy towarów
  • nie otrzymano płatności
  • faktura nie trafiła do obiegu, tj. nie została w żaden sposób wysłana lub przekazana do kontrahenta oraz
  • przedsiębiorca posiada oba egzemplarze wystawionej faktury (w przypadku faktury papierowej)

Wystawioną fakturę należy opisać (bezpośrednio na dokumencie) jako anulowaną – należałoby ją przekreślić i opisać „Anulowano dnia…”. Dodatkowo można także nanieść adnotację, z jakiego powodu faktura została anulowana.

Jak anulować fakturę lub rachunek

W serwisie przychód można anulować poprzez zakładkę:

  • u podatników VAT czynnych:
    „Faktury”„Inne przychody”„Przychód uniwersalny VAT”

  • u podatników korzystających ze zwolnienia:
    „Rachunki”„Inne przychody”„Przychód uniwersalny nie VAT”

Wartość faktury wprowadza się w tej sytuacji ze znakiem minus.

Możliwość komentowania jest wyłączona.