w Faktury
Na fakturze sprzedaży nie można nanosić poprawek ani skreśleń. Dlatego też do każdorazowej zmiany treści tego dokumentu służy faktura korygująca.

Fakturę korygującą wystawia się w miesiącu księgowym, w którym nastąpiła konieczność dokonania zmiany.

Jak wystawić fakturę korygującą do faktury sprzedaży w ifirma.pl

Aby wystawić fakturę:

  1. przejdź do zakładki „Faktury”„Lista faktur” ➡ wybierz tę, która wymaga korekty (możesz skorzystać z opcji przeglądania),
  2. po przejściu do faktury wybierz znajdujący się na dole strony przycisk „wystaw korektę”,

  1. wybierz z listy powód wystawienia faktury,

  1. wprowadź zmiany w pozycjach faktury oznaczonych jako „Powinno być”,
  2. po uzupełnieniu pól formularza i zweryfikowaniu poprawności danych ➡ „zatwierdź”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.