#932 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

Taki sposób jest zgody z przepisami i nie planujemy tego zmieniać. Ceny powinny być wyrażane w jednostkach pieniężnych, podawane do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem do pełnych groszy. Najniższą wartością pieniężną w Polsce jest 1 grosz.

Możesz zmienić jednostkę, w której sprzedajesz towary (np. kilogramy na tony) – przez to automatycznie zwiększy się cena.