#897 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

Przekazałam Pana sugestię do działu technicznego.