#854 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

Wprowadzenie daty opłacenia i jej potwierdzenie akcją “zatwierdź” jest wystarczającym działaniem dla oznaczenia składki jako opłaconej. Po zatwierdzeniu wprowadzonej daty po raz pierwszy lub zatwierdzeniu daty innej niż zapisana wcześniej zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający zapisanie daty opłacenia. Pole pozostaje nadal do edycji, ale zatwierdzona data jest zapisywana.
Jeśli chodzi o pole “Kwota do zaksięgowania”, to w przypadku, w którym składka zostaje rozliczona w PIT-5, pole pozostaje nieuzupełnione.