#805 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

W zakładce Ewidencje > wygeneruj zestawienie można wydrukować zestawienie, które będzie zawierać informacje nt. przychodów, kosztów i dochodów w wybranym okresie. Zestawienie nie zawiera jednak informacji nt. składek.