#755 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

To nie jest błąd. Można stosować zapis typu “pięćset dziewięćdziesiąt dwa PLN i osiemdziesiąt sześć gr” lub “pięćset dziewięćdziesiąt dwa i 0,86 PLN” – oba są poprawne.