#750 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

Możliwość wpisania ręcznie zakresu dat (OD-DO) podczas wyszukiwania przychodów zostanie wprowadzona w jutrzejszym wdrożeniu.