#732 Odpowiedź
 ifirma.pl – pk 
Keymaster

Podczas wystawiania faktury w części Nabywca należy kliknąć symbol plusa, a następnie przycisk + wprowadź samodzielnie:

faktura bez NIP

Wówczas możliwe będzie wystawienie faktury bez wprowadzania numeru NIP.