#1691 Odpowiedź
 Siro80

Dostałem od wsparcia ifirma zamieszczam dla pokoleń:

przy imporcie usług nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT w swoim kraju. W tym celu wystawia fakturę wewnętrzną, w której określa podstawę opodatkowania i nalicza krajowy VAT (wg stawki, jaką opodatkowana jest ta usługa w Polsce). Należny podatek VAT, podatnik ma prawo odliczyć – jeśli z tego skorzysta będzie dla nabywcy neutralny. Wszystko automatycznie rozliczane jest w serwisie.
Niestety po linkami, które Pan przysłał dokumenty są nieczytelne. Zatem jeśli kwoty pobrane przez sprzedawcę i sprzedaż zdjęć nastąpiły w jednym m-cu , wówczas księgujemy koszt do KPiR oraz rozliczamy podatek vat w serwisie jako import usług i księgujemy według ścieżki: “Wydatki=>Dodaj wydatek=>Import usług”, likwidujemy zaznaczenie w checkboxie: Faktura wystawiona w trybie art.28.b ustawy o VAT , w polu stawki VAT wpisuje Pan stawkę właściwą dla danej usługi w Polsce.

Obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty lub wykonania usługi w zależności od tego, która z dat była wcześniejsza. Data powstania obowiązku podatkowego ma bezpośredni wpływ na kurs waluty.
Gdyby zasilanie konta i nabycie odbywało się w rożnych m-cach wówczas mielibyśmy 2 księgowania:
1) zaliczkę na import usług :
“Wydatki=>Dodaj wydatek=>Import usług”, likwidujemy zaznaczenie w checkboxie: Faktura wystawiona w trybie art.28.b ustawy o VAT
Po prawej stronie w części “Dane z faktury zakupu” nie uzupełniamy pola “Numer faktury”. W polu stawki VAT wpisuje Pan stawkę właściwą dla danej usługi w Polsce.
Dzięki temu zaliczka zostanie rozliczona jedynie w zakresie VAT z importu usług w ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupów VAT.
2) księgowanie kosztu
koszt księgujemy w dacie wystawienia dokumentu kosztowego. W tym kroku księgujemy jedynie koszt do KPiR, ścieżka księgowania wygląda więc następująco – zakładka “wydatki”> “dodaj wydatek” > “koszt prowadzenia firmy”> “inny”. W polu kwoty podaje Pan wartość , która wynika z faktycznego wykorzystania wpłaconych środków na realizację usługi.

Jesli transakcje są dokonywane w walucie obcej poniżej podaję linka do naszego blogu gdzie omówione jest rozliczenie różnic kursowych:
https://www.ifirma.pl/blog/podatki/roznice-kursowe-transakcyjne-czy-od-srodkow-wlasnych-sprawdz-jak-rozliczyc.html