#1654 Odpowiedź
 Jacek

> Ze względu na raczej niewielkie zainteresowanie naszych klientów obecnie
> nie planujemy wprowadzać metody U2F – aktualnie pracujemy nad TOTP.
> Ale nie wykluczamy, że w przyszłości wrócimy do tematu.

Hmmm … Gdyby Google, lub Microsoft tak podchodził, że klienci nie są zainteresowiani,
to nigdy jeden, ani drugi nie wdrowadziliby zabezpieczeń.

Coraz to nowe firmy wdrażają dwuskładnikowe uwierzytelnianie,
a myślę, że w przypadku iFirma powinno się podchodzić do powierzonych danych jak w Banku:
https://twofactorauth.org/#banking

A to zagościło już nie tylko w jakiś bardzo poważnych aplikacjach, ale np. bardziej popularnych jak Dropbox, Trello, Facebook, Twitter, Slack … i setki innych, których część zebrano na: https://twofactorauth.org/