Różnice kursowe – jakim kursem przeliczać dokumenty?

Różnice kursowe – jakim kursem przeliczać dokumenty?

Dokumentacja kosztów – zasadniczo wydatki dokumentowane fakturą, rachunkiem lub innym dowodem przeliczamy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia danego dokumentu. Przychody przelicza się natomiast według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania … Czytaj dalej
Kiedy muszę stosować odwrotne obciążenie?

Kiedy muszę stosować odwrotne obciążenie?

Procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się generalnie przy sprzedaży towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o podatku VAT, pod warunkiem, że: dokonującym dostawy jest czynny podatnik VAT nabywcą jest czynny podatnik VAT dostawa nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. … Czytaj dalej
Jaki zastosować kurs dla nabycia i zbycia walut?

Jaki zastosować kurs dla nabycia i zbycia walut?

Przez nabycie walut obcych rozumie się: zakup gotówki w walucie obcej w kantorze dokonanie wpłaty (gotówkowej lub przelewu z konta złotówkowego) na konto walutowego Analogicznie, zbyciem waluty obcej będzie: wymiana w kantorze waluty obcej na złotówki dokonanie wypłaty gotówki w … Czytaj dalej