Współpraca z serwisem

samozatrudnieni.pl


Instrukcja jak postąpić w tej sytuacji dostępna jest tutaj, zachęcamy do zapoznania się.

Z informacji jakie otrzymaliśmy na infolinii ZUS jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki dla zwolnienia z zapłaty składek nie opłaca składek ZUS. Wyjątkowo przepisy tzw. tarczy 3.0 dają prawo do zwolnienia z opłaconych składek za kwiecień i maj dla grupy przedsiębiorców, która od tego okresu może wnioskować o zwolnienie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ZUS.
 
Przeczytaj: Jak wypełnić wniosek RZS-P – zwrot nienależnie opłaconych składek?


W serwisie posiadamy wniosek ZUS RDZ (wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS) aktualny dla tarczy 2.0. Z uwagi na ciągłe modyfikacje wniosku – przez kolejne tarcze antykryzysowe, nie jest możliwe bieżące aktualizowanie wniosku na koncie. Wniosek w serwisie może posłużyć jako generator w celu pobrania przychodu z odpowiednich ewidencji. W przypadku przedsiębiorców, którzy do wniosku potrzebują informację o dochodzie, to gdzie go znaleźć, opisane jest w instrukcji w punkcie 1.2.1 Czy są jakieś dane do wniosku RDZ, które można pobrać z konta?

Generator wniosków dostępny jest w zakładce Deklaracje → Zaświadczenia/Raporty ZUS. W celu utworzenia wniosku należy w części Wygeneruj wniosek: wybrać zus rdz.

Posiadając konto na PUE-ZUS można złożyć wniosek o zwolnienie, odroczenie płatności składek ZUS czy świadczenie postojowe poprzez PUE. Jak złożyć PUE-ZUS opisane jest tutaj i tutaj.

Poniżej ścieżki gdzie odnaleźć inne przydatne w temacie wniosków instrukcje oraz artykuły: