Różnice kursowe – jakim kursem przeliczać dokumenty?

admin

Dokumentacja kosztów – zasadniczo wydatki dokumentowane fakturą, rachunkiem lub innym dowodem przeliczamy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia danego dokumentu.

Przychody przelicza się natomiast według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.