Przychody i koszty firmy

samozatrudnieni.pl
Przedsiębiorcy zarejestrowani do podatku VAT patrzą na przychód w kategorii netto tj. bez podatku VAT. Przedsiębiorcy będący tzw. nievatowcami mają przychód netto = brutto.Zasiłki z ZUS nie są przychodem z działalności. Po zakończonym roku ZUS prześle PIT-11A, na którym będą wskazane otrzymane zasiłki. Przeczytaj więcej tutaj.


Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), żeby uchronić się przed brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztu. Termin jego złożenia wynosił 3 dni, obecnie został wydłużony do 14 dni. Dowiedz się jak wypełnić wniosek,przeczytaj.