Kiedy muszę stosować odwrotne obciążenie?

phometowska

Procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się generalnie przy sprzedaży towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o podatku VAT, pod warunkiem, że:

  • dokonującym dostawy jest czynny podatnik VAT

  • nabywcą jest czynny podatnik VAT

  • dostawa nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Ponadto jeśli transakcja dotyczy sprzedaży sprzętu elektronicznego, przewidziane są dodatkowe limity kwotowe. Informacje w tej kwestii można znaleźć w artykule na naszym blogu.