Jaki zastosować kurs dla nabycia i zbycia walut?

admin

Przez nabycie walut obcych rozumie się:

  • zakup gotówki w walucie obcej w kantorze
  • dokonanie wpłaty (gotówkowej lub przelewu z konta złotówkowego) na konto walutowego

Analogicznie, zbyciem waluty obcej będzie:

  • wymiana w kantorze waluty obcej na złotówki
  • dokonanie wypłaty gotówki w złotówkach z konta walutowego lub przelanie waluty na konto złotówkowe

W większości przypadków dla powyższych operacji można stosować rzeczywiście zastosowany kurs walut – banku lub kantoru. Aby skorzystać z kursu rzeczywiście zastosowanego, konieczny jest wydruk z konta bądź dokument z kantoru, potwierdzający wykonanie transakcji. Taki kurs walut przyjmuje się również do wyliczania różnic kursowych.