Serwis ifirma.pl funkcjonuje na takich samych zasadach jak inne programy księgowe. Urząd skarbowy nie rozróżnia, czy dokument jest sporządzany ręcznie czy w formie wydruku komputerowego. Dla urzędów skarbowych ważne jest, aby wszelkie dokumenty księgowe i sposób prowadzenia ksiąg i ewidencji były zgodne ze wzorami i wymogami stawianymi przez polskie prawo.

Możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów za pomocą technik informatycznych przewiduje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475, z póź. zm.).

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - pk