Jak wystawić ponaglenie zapłaty?

admin

  • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
  • wybierz identyfikator kontrahenta, do którego chcesz wysłać ponaglenie,
  • w menu kontrahenta wybierz zakładkę windykacja,
  • na liście Przychody – dokumenty przeterminowane, w kolumnie Operacje wybierz windykacja (czerwony przycisk),
  • określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i zatwierdź.