• Wybierz menu CRM ➡ lista kontrahentów,
  • wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
  • w menu kontrahenta wybierz zakładkę „windykacja”,
  • na liście „Przychody – dokumenty przeterminowane”, w kolumnie „Operacje” wybierz „windykacja” (czerwony przycisk),
  • określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i „zatwierdź”.

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - pk